Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Witch Doctor

Lời bài hát gốc

[DJ]
Yeah! In the place to be!
Chipmunks on The M.I.C!
Witch Doctor!
Everybody can they do it!
(can they do it)
Come on people let's get to it!
(let's get to it)
Come on shake, Come on roll!
Everybody hit the floor!
Come on shake, Come on roll!
With The Chipmunks here we go!

[Alvin]
I told the witch doctor I was in love with you!
I told the witch doctor you didn't love me too!
And then the witch doctor he told me what to do!
He said that:

[The Chipmunks]
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang

[Alvin]
YO DJ PUMP THIS PARTY!

[DJ]
Everybody can they do it! (go! go! go! go!)
(can they do it)
Come on people let's get to it! (go! go! go! go!)
(let's get to it)
Come on shake, Come on roll!
Everybody hit the floor!
Come on shake, Come on roll!
With The Chipmunks here we go!
ALVIN! SIMON! THEADORE!

[Simon]
I told the witch doctor you didn't love me true
I told the witch doctor you didn't love Mme nice
And then the witch doctor he gave me this advice
He said to

[DJ]
Ooh Eeh(Yeah) Come on Ooh Aah

[The Chipmunks]
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang

[Girls]
Ya you've been keeping love from me,
And that's not very smart! (not very smart)
So I went out and found myself someone
Who'd tell me how to win your heart!
(Whoa! Yeah!)

[Theodore]
My friend the witch doctor he told me what to say
My friend the witch doctor he told me what to do
I know that you'll be mine when I say this to you
Whoa! Oh Baby Baby!

[DJ]
Everybody can they do it! (go! go! go! go!)
(can they do it)
Come on people let's get to it! (go! go! go! go!)
(let's get to it)
Come on shake, Come on roll!
Everybody hit the floor!
Come on shake, Come on roll!
With The Chipmunks here we go!

[The Chipmunks]
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang

Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the walla walla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang

Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang

Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the walla walla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang

Lời dịch

Yeah! Nơi này sẽ diễn ra
Cuộc trình diễn của Chipmunks!
Với gã thầy mo!(*)
Mợi người, họ có thể làm điều đó không!
(Họ có làm được điều đó không)
Coi nào mọi người, hãy làm điều đó đi!
(Làm điều đó thôi nào)
Lắc mạnh vào, xoay tròn nào!
Mọi người hãy đấm xuống sàn nào
Lắc mạnh vào, xoay tròn nào!
Cùng với Chipmunks chúng ta quậy nào!

[Alvin]
Tôi đã nói với gã thầy mo là tôi yêu em!
Tôi cũng đã kể với thầy mo em chẳng yêu lại tôi
Và gã thầy mo đã bảo tôi phải làm gì!
Gã niệm như thế này này:

[Chipmunks] (**)
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang.

[Alvin]
Ồ DJ hãy làm buổi tiệc sôi động lên nào!

Mợi người, họ có thể làm điều đó không!(chơi đi, chơi đi)
(Họ có làm được điều đó không)
Coi nào mọi người, hãy làm điều đó đi!(chơi luôn, chơi luôn)
(Làm điều đó thôi nào)
Lắc mạnh vào, xoay tròn nào!
Mọi người hãy đấm xuống sàn nào
Lắc mạnh vào, xoay tròn nào!
Cùng với Chipmunks chúng ta quậy nào!
ALVIN! SIMON! THEADORE!

[Simon]
Tôi nói với gã thầy mo em không yêu tôi thật lòng
Tôi nói với gã em không yêu tôi xíu nào
Và gã đưa cho tôi một lời khuyên
Gã niệm chú

[DJ]
Ooh Eeh(Yeah) coi nào nói lên đi Ooh Aah

[Chipmunks]
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang

[Girls]
Ya anh đã từng từ chối tình yêu em,
Và điều đó thật không khôn ngoan!
(không thật khôn ngoan)
Em đi ra ngoài và tìm cho em một ai đó
Người nói cho em làm sao chiếm được trái tim anh
(Whoa! Yeah!)

[Theodore]
Bạn tôi, gã thầy mo bảo tôi phải nói gì
Bạn tôi, gã thầy mo bảo tôi phải làm gì
Tôi biết em sẽ thuộc về tôi khi tôi nói với em điều này
Whoa! Oh Baby Baby!
[DJ]
Mọi người, họ có thể làm điều đó không!(chơi đi, chơi đi)
(Họ có làm được điều đó không)
Coi nào mọi người, hãy làm điều đó đi!(chơi luôn, chơi luôn)
(Làm điều đó thôi nào)
Lắc mạnh vào, xoay tròn nào!
Mọi người hãy đấm xuống sàn nào
Lắc mạnh vào, xoay tròn nào!
Cùng với Chipmunks chúng ta quậy nào!

[Chipmunks]
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah to the ting to the tang the wallawalla bingbang
Ooh to the eeh the ooh the ahah ting tang wallawalla bingbang.