Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát We Wish You A Merry Christmas

Lời bài hát gốc

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year

Phineas: We wish you the best day ever
And hope all your Christmas endeavors
Are super-fun, amazing, and clever
And that your New Year's rocks, too!

Both Christmas trees and menorahs
It can be confusing for us
When we break into a chorus
Of "olé" (iOlé!) and "oy vey" (Oy vey!)

Major Monogram: Good missions I'll give
To Agents A through Z
Carl, get away from that punch bowl
I'm saving that for me
Carl: Sorry, sir...

We wish you a Perry Christmas
We wish you a Perry Christmas
We wish you a Perry Christmas
And a (Perry chitters) new year

Baljeet: I wish for a calculator-
Slash-Hindi-English translator
To find a common denominator
In both of my tongues

Buford: Good wedgies I'll give
To all of you nerds
That's how I say "Merry Christmas"
I ain't good with words

Dr. Doofenshmirtz: I wish you would let me rule you
In evil I'm going to school you
I won't sugarcoat or fool you
Your New Year's looks grim

I warn you, my new -inator
Will force you to serve me later
So why not just choose to cater
To my every whim?

All: We wish your every endeavor
Makes this the best Christmas ever
And we're all so glad that we will never
Mention figgy pudding...

Dr. Doofenshmirtz: Oh, great.
Well now we've mentioned it.
Major Monogram: You know, no one would have noticed if you'd have just kept your mouth shut.

Lời dịch

Chúc các cậu một giáng sinh vui vẻ
Chúc các cậu một giáng sinh vui vẻ
Chúc các cậu một giáng sinh vui vẻ
Và một năm mới tràn ngập hạnh phúc

Phineas: Chúc các cậu có ngày tươi sáng nhất
Và mong những nỗ lực giành cho Giáng sinh
Sẽ ngập tràn vui vẻ, bất ngờ cùng sự khéo léo
Và một năm mới thật tuyệt vời nữa!

Những cây thông với các ngọn nến
Bọn tớ cứ rối tung lên
Khi cố đặt một đoạn điệp khúc
Cùng "Olé" (Olé!) với "Oy Vey" (Oy vey!)

Tướng Monogram: Tôi sẽ giao những nhiệm vụ dễ giải quyết
Cho các đặ vụ từ A tới Z
Carl, tránh xa bát thạch ra!
Cái đó là giành cho tôi nhá
Carl: Dạ vầng, xin lỗi ngài

Chúc các cậu một "mùa Perry" an lành
Chúc các cậu một "mùa Perry" an lành
Chúc các cậu một "mùa Perry" an lành
Và một năm tràn ngập tiếng kêu của Perry

Baljeet: Ước gì tớ được cái máy tính
Dịch song ngữ tiếng Hin-du với tiếng Anh
Tình được mẫu số chung
Với cả hai thứ tiếng

Buford: Tớ thì tớ sẽ giở nhiều trò bắt nạt hơn
Với lũ mọt sách kia
Đó alf cách tớ nói "Chúc mừng Giáng Sinh"
Tớ chẳng giỏi dùng lời đâu

Doofenshmirtz: Ước sao các ngươi để ta thống trị
Trong sự xấu xa, ta sẽ dạy bảo các ngưoi
Ta sẽ không đối xử tốt đẹp hay là lừa các ngươi
Tương lai của các ngươi sẽ thật đen tối

Ta cảnh báo đấy, máy hủy diệt mới này
Sẽ buộc các người phục dịch ta mãi mãi
Vậy sao các ngươi không chọn làm theo
Từng ý nghĩ quái gở của ta nhở

Ước gì những nỗ lực này
Biến Giáng Sinh này trở thành ngày lễ tuyệt vời nhất
Và thật hạnh phúc vì sẽ chẳng bao giờ nhắc tới
Bánh Giáng Sinh

Doofenshmirtz: Zê tuyệt thật
Cuối cùng giờ ta cũng nhắc tới nó
Tướng Monogram: Ê chẳng ai thèm quan tâm đâu nếu ông cứ ngậm mồm vào