Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Today My Life Begins

Lời bài hát gốc

I've been working hard so long
Seems like pain has been my only friend
My fragile heart's been done so wrong
I wondered if i'd ever heal again

Ohh just like all the seasons never stay the same
All around me i can feel a change (ohh)

I will break these chains that bind me
Happiness will find me
Leave the past behind me
Today my life begins
A whole new world is waiting it's mine for the takin
I know i can make it, today my life begins

Yesterday has come and gone
And i've learnt how to leave it where it is
And i see that i was wrong
for ever doubting i could win

Ohh just like all the seasons never stay the same
All around me i can feel a change (ohh)

I will break these chains that bind me, happiness will find me
Leave the past behind me, today my life begins
A whole new world is waiting it's mine for the takin
I know i can make it, today my life begins

Life's to short to have regrets
So i'm learning now to leave it in the past and try to forget
Only have one life to live
So you better make the best of it

I will break these chains that bind me
Happiness will find me
Leave the past behind me
Today my life begins
A whole new world is waiting it's mine for the takin
I know i can make it, today my life begins (x2)

Lời dịch

Tôi cố gắng làm việc đã quá lâu
Dường như nỗi đau là người bạn duy nhất của tôi
Trái tim mỏng manh của tôi đã bị đối xử thật tệ
Tôi tự hỏi liệu mình còn có thể chữa lành cho nó không

Ohh cũng như bao mùa chẳng bao giờ giống nhau
Xung quanh tôi, tôi có thể cảm nhận được thay đổi (ohh)

Tôi sẽ phá tan những xiềng xích trói buộc mình
Hạnh phúc rồi sẽ tìm đến tôi
Bỏ quá khứ lại sau lưng
Hôm nay cuộc đời tôi bắt đầu.
Cả một thế giới mới đang chờ đợi, tôi chỉ việc đón nhận
Tôi biết mình có thể làm được, hôm nay cuộc đời tôi bắt đầu.

Ngày hôm qua đến rồi lại đi
Rồi tôi học được cách đưa nó về đúng chỗ
Và tôi hiểu rằng mình đã sai lầm
Khi cứ hoài nghi liệu mình có chiến thắng.

Ohh cũng như bao mùa chẳng bao giờ giống nhau
Xung quanh tôi, tôi có thể cảm nhận được thay đổi (ohh)

Tôi sẽ phá tan những xiềng xích trói buộc mình
Hạnh phúc rồi sẽ tìm đến tôi
Bỏ quá khứ lại sau lưng
Hôm nay cuộc đời tôi bắt đầu.
Cả một thế giới mới đang chờ đợi, tôi chỉ việc đón nhận
Tôi biết mình có thể làm được, hôm nay cuộc đời tôi bắt đầu.

Cuộc đời quá ngắn để có hối tiếc
Nên giờ tôi đã biết cách đưa nó về quá khứ và cố quên đi
Chỉ có một cuộc đời để sống
Vì thế tốt nhất là hãy sống hết sức mình

Tôi sẽ phá tan những xiềng xích trói buộc mình
Hạnh phúc rồi sẽ tìm đến tôi
Bỏ quá khứ lại sau lưng
Hôm nay cuộc đời tôi bắt đầu.
Cả một thế giới mới đang chờ đợi, tôi chỉ việc đón nhận
Tôi biết mình có thể làm được, hôm nay cuộc đời tôi bắt đầu. (x2)