Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Time In A Bottle

Lời bài hát gốc

If I could save time in a bottle
The first thing that Id like to do
Is to save every day
Till eternity passes away
Just to spend them with you

If I could make days last forever
If words could make wishes come true
Id save every day like a treasure and then,
Again, I would spend them with you

But there never seems to be enough time
To do the things you want to do
Once you find them
Ive looked around enough to know
That youre the one I want to go
Through time with

If I had a box just for wishes
And dreams that had never come true
The box would be empty
Except for the memory
Of how they were answered by you

But there never seems to be enough time
To do the things you want to do
Once you find them
Ive looked around enough to know
That youre the one I want to go
Through time with

Lời dịch

Nếu tôi có thể cất giữ thời gian trong một cái chai
Thì điều đầu tiên tôi tha thiết muốn làm
Là gìn giữ mỗi ngày
Cho đến khi thời gian trôi qua hết
Chỉ để mình được sống mãi bên em

Nếu tôi có thể làm cho tháng ngày trở nên vô tận
Nếu ngôn từ có thể làm cho ước mơ linh nghiệm
Tôi sẽ gìn giữ mỗi ngày như là châu báu
Và lại muốn mình được ở mãi bên em.

Nhưng dường như chẳng bao giờ ta có đủ thời gian
Để làm những điều mình muốn
Một khi ta tìm thấy chúng.
Tôi đã tìm kíêm khắp nơi và hiểu được rằng
Em là người tôi hằng mong được sống mãi bên.

Nếu tôi có một cái hộp để cất những lời ước nguyện
Và những giấc mơ không thành
Cái hộp ấy hẳn sẽ trống trơn
Ngoại trừ kí ức về cách
mà những ước mơ trong tôi đã được em đáp trả.

Nhưng dường như chẳng bao giờ ta có đủ thời gian
Để làm những điều mình muốn
Một khi ta tìm thấy chúng.
Tôi đã tìm kíêm khắp nơi và hiểu được rằng
Em là người tôi hằng mong được sống mãi bên