Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát These Words

Lời bài hát gốc

These words are my own

Threw some chords together
The combination D-E-F
Is who I am, is what I do
And I was gonna lay it down for you
Try to focus my attention
But I feel so A-D-D
I need some help, some inspiration
(But it's not coming easily)
Whoah oh...

Trying to find the magic
Trying to write a classic
Don't you know, don't you know, don't you know?
Waste-bin full of paper
Clever rhymes, see you later

These words are my own
From my heart flow
I love you, I love you, I love you, I love you
There's no other way
To better say
I love you, I love you...

Read some Byron, Shelly and Keats
Recited it over a Hip-Hop beat
I'm having trouble saying what I mean
With dead poets and drum machines
I know I had some studio time booked
But I couldn't find a killer hook
Now you've gone & raised the bar(thanh thỏi) right up
Nothing I write is ever good enough

[Chorus] x2
These words are my own
From my heart flow
I love you, I love you, I love you, I love you
There's no other way
To better say
I love you, I love you...

I'm getting off my stage
The curtains pull away
No hyperbole to hide behind
My naked soul exposes
Whoah.. oh.. oh.. oh.. Whoah.. oh..

Trying to find the magic
Trying to write a classic
Waste-bin full of paper
Clever rhymes, see you later

[Chorus] x2
These words are my own
From my heart flow (Don’t you know)
I love you, I love you, I love you, I love you
There's no other way
To better say
I love you, I love you...

That's all I got to say,
Can't think of a better way,
And that's all I've got to say,
I love you, is that okay?

Lời dịch

LỜI HÁT

Lời hát này là của chính tôi

Lồng các hợp âm lại với nhau
Sự kết hợp của D-E-F
Sẽ cho biết tôi là ai , và những gì mà tôi làm
Và tôi dành những điều này cho anh
Cố gắng chú ý vào cảm xúc của tôi
Nhưng tôi cảm thấy A-D-D
Tôi cần sự giúp đỡ, một vài cảm xúc
(Nhưng thật không dễ dàng)
Whoah oh….

Cố gắng tìm kiếm phép màu
Cố gắng viết một bản nhạc cổ điển
Anh không biết thật sao, anh không biết ư, anh không hề hay biết?
Những vụn rác này.
Những giai điệu đẹp , hẹn gặp lại anh .

Những lời hát này là của riêng tôi
Xuất phát từ trái tim tôi.
Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh…
Không có từ ngữ nào hơn thế
Tôi yêu anh, tôi yêu anh…

Đọc một vài quyển Byron, Shelly and Keats
Và chuyển tải lại theo phong cách Hip-Hop.
Tôi có một vài vấn đề cần nói ra.
Với những bài thơ chết chóc và chiếc trống
Tôi biết tôi cần có thời gian
Nhưng tôi không thể tìm thấy được cảm xúc cho mình.
Lúc này đây anh đến và khiến mọi thứ dâng trào .
Trước đây tôi chưa bao giờ viết hay đến thế

[ĐK] x2
Những lời hát này là của riêng tôi
Xuất phát từ trái tim tôi.
Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh…
Không có từ ngữ nào hơn thế
Tôi yêu anh, tôi yêu anh…

Tôi rời khỏi ánh đèn sân khấu
Tấm rèm đã kéo lại
Không còn những thứ hào nhoáng bên cạnh
Tâm hồn trống rỗng của tôi bị phơi bày
Whoah..oh..oh..oh..whoah..oh..

Cố gắng tìm kiếm phép màu
Cố gắng viết một bản nhạc cổ điển
Anh không biết thật sao, anh không biết ư, anh không hề hay biết?
Những vụn rác này
Những giai điệu đẹp, hẹn gặp lại anh .

[ĐK] x2
Những lời hát này là của riêng tôi
Xuất phát từ trái tim tôi.
Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh…
Không có từ ngữ nào hơn thế
Tôi yêu anh, tôi yêu anh…

Đó là những gì em muốn nói
Không thể nghĩ được cách nào hơn
Và đó là những gì em nên nói
Em yêu anh , được không anh?