Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Tennessee Waltz

Lời bài hát gốc

Tennessee Waltz
I was dancin' with my darlin' to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one
And while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz.

(Instrumental Interlude)

I was dancin' with my darlin' to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one
And while they were dancin'
My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin' the night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz
The beautiful Tennessee Waltz

Lời dịch

Tôi nhảy điệu van Tennessee
Với người mà tôi hằng yêu dấu
Khi người bạn cũ trong thấy tôi
Tôi giới thiệu với cô ta,
anh là tình yêu duy nhất cả đời tôi
Và rồi họ nhảy với nhau
Người bạn tôi đã đánh cắp
trái tim người yêu tôi khỏi tay tôi.

Tôi nhớ về đêm đó và điệu van Tennessee
Gíơ mới hay tôi đã mất
Nhiều biết bao nhiêu
Tôi mất đi người yêu bé nhỏ
Trong cái đêm hai người cùng nhảy
Với điệu van Tennessee tuyệt vời.

Tôi nhảy điệu van Tennessee
Với người mà tôi hằng yêu dấu
Khi người bạn cũ nhìn thấy tôi
Tôi giới thiệu với cô ấy,
anh là tình yêu duy nhất cả đời tôi
Và rồi họ nhảy với nhau
Người bạn tôi đã đánh cắp
trái tim người yêu tôi khỏi tay tôi.

Tôi nhớ về đêm đó và điệu van Tennessee
Gíơ mới hay tôi đã mất
Nhiều biết bao nhiêu
Tôi mất đi người yêu bé nhỏ
Trông cái đêm hai người cùng nhảy
Với điệu van Tennessee tuyệt vời.

Trong điệu van Tennessee tuyệt vời!