Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Strawberries Fields Forever

Lời bài hát gốc

Strawberry Fields Forever

Let me take you down, 'cause I'm going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever

Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me

Let me take you down, 'cause I'm going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever

No one, I think, is in my tree
I mean, it must be high or low
That is, you can't, you know, tune in, but it's alright
That is, I think it's not too bad

Let me take you down, 'cause I'm going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever

Always, no, sometimes, think it's me
But, you know, I know when it's a dream
I think, er, no, I mean, er, yes, but it's all wrong
That is, I think I disagree

Let me take you down, 'cause I'm going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever
Strawberry fields forever
Strawberry fields forever

Lời dịch

Mãi mãi cánh đồng dâu

Để tôi dẫn anh theo cùng, vì tôi cũng về
những cánh đồng dâu
Nơi không có gì là thật
Và không có gì để mà luyến tiếc
Cánh đồng dâu mãi mãi

Sống thì thật là đễ dàng khi mình nhắm chặt mắt lại
Để hiểu sai những gì mà mình thấy
Càng ngày càng khó để trở thành một ai đó, nhưng mà không sao
Không có gì đáng kể với tôi cả

Để tôi dẫn anh theo cùng, vì tôi cũng về
những cánh đồng dâu
Nơi không có gì là thật
Và không có gì để mà luyến tiếc
Cánh đồng dâu mãi mãi

Tôi nghĩ chắc không có ai đâu, trong ngọn cây này của tôi
Ý tôi là, cây có thể cao hay thấp
Có nghĩa là anh không thể nhận tin từ bên ngoài
nhưng có sao đâu
Và tôi nghĩ điều đó đâu phải là tệ lắm đâu

Để tôi dẫn anh theo cùng, vì tôi cũng về
những cánh đồng dâu
Nơi không có gì là thật
Và không có gì để mà luyến tiếc
Cánh đồng dâu mãi mãi

Lúc nào, à không phải, thỉnh thoảng thôi, anh nên nghĩ người ấy là tôi
Nhưng, tôi biết lúc nào là mơ lúc nào là thật
Tôi nghĩ, à không, ý tôi là, đúng, nhưng mà cũng sai
Có nghĩa là, tôi không đồng ý...

Để tôi dẫn anh theo cùng, vì tôi cũng về
những cánh đồng dâu
Nơi không có gì là thật
Và không có gì để mà luyến tiếc
Cánh đồng dâu mãi mãi