Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Side By Side

Lời bài hát gốc

Oh, we ain't got a barrel of money,
Maybe we're ragged and funny;
But we'll travel along, singin' a song,
Side by side.

Don't know what's comin' tomorrow,
Maybe it's trouble and sorrow;
But we'll travel the road, sharin' our load,
Side by Side.

Through all kinds of weather,
What if the sky should fall;
Just as long as we're together,
It doesn't matter,
Doesn't matter at all.

When they've all had their quarrels and parted,
We'll be the same as we started;
Just travelin' along, singin' a song,
Side by Side

Lời dịch

Ôi, chúng ta không có một thùng đấy tiền
Có lẽ chúng ta rách rưới và buồn cười
Nhưng ta cứ đi du hành đây đó, ngân nga khúc ca
Kề bên nhau

Chẳng biết chuyện gì xảy đến ngày mai
Có lẽ là muộn phiền và đau đớn
Nhưng ta cứ bước đi trên con đường của mình, san sẻ gánh nắng
Kề bên nhau

Vượt qua mọi loại thời tiết
Trời có sập xuống thì đã sao
Chừng nào chúng ta còn bên nhau
Đó không phải là vần đề
Không thành vấn đề

Khi họ có tất cả tranh chấp và chia rẽ
Chúng ta sẽ như khi họ bắt đầu
Chỉ đi du hành và cất tiếng ca
Kề bên nhau