Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Run The World (Girls)

Lời bài hát gốc

Girls, we run this mother (yeah)
Girls, we run this mother (yeah)
Girls, we run this mother (yeah)
Girls, we run this mother
Girls

Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls

Some of them men think they freak this like we do
But no they don't
Make your cheque come at they neck
Disrespect us no they won't

This goes out to all my girls that's in the club rocking the latest
Who could buy it for themselves and get more money later
I think I need a barber
None of these bitches can fade me
I'm so good with this
I remind you i'm so hood with this

Boy i'm just playing
Come here baby
Hope you still like me
If you hate me
My persuasion can build a nation
Endless power our love we can devour
You'll do anything for me

Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls

It's hot up in here DJ don't be scared to run this run this back
I'm repping for the girls who're taking over the world
Have me raise a glass for the college grats
This goes out to all the women getting it in get on your grind
To other men that respect what I do please accept my shine
Boy you know you love it how we're smart enough to make these millions
Strong enough to bear the children then get back to bidness

You better not play me oh come here baby
Hope you still like me if you hate me
My persuasion can build a nation
Endless power our love we can devour
You'll do anything for me

Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run this mother? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls
Who run the world? Girls

Who are we
What we brought
The world
Who are we
What we brought
The world
Who are we
What do we brought
We brung the world
Who are we
What we brought
We brought the world
Who run the world? Girls

Lời dịch

Đàn bà, chúng tôi làm chủ cuộc đời này
Đàn bà, chúng tôi làm chủ cuộc đời này
Đàn bà, chúng tôi làm chủ cuộc đời này
Đàn bà, chúng tôi làm chủ cuộc đời này
Đàn bà

Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà

Vài thằng đàn ông tưởng rằng giỏi giang như chúng tôi
Cơ mà chúng nó chẳng bao giờ như vậy đâu
Kí séc rồi dán lên cổ bọn họ
Bất kính ư, .họ sẽ chẳng bao giờ như vậy

Bài hát dành tặng cho tất cả những bạn gái đang khuấy động cả câu lạc bộ
Những người có thể tự mua và kiếm thêm tiền
Tôi nghĩ mình cần thờ cắt đầu
Chẳng đứa con gái nào có thể bắt chước tôi
Tôi cực giỏi trong chuyện này
Nhắc bạn trước là tôi làm chủ ở đây đó

Anh à, em chỉ đùa chút thôi
Lại đây nào
Mong anh vẫn thích em
Nếu anh ghét em
Phái nữ bọn em sẽ xây dựng cả một đội quân
Sức mạnh vô tận, bọn em có thể ăn tươi nuốt sống tình yêu của mình
Anh sẽ phải làm bất cứ điều gì em yêu cầu

Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà

Ở đây nóng thật rồi đấy, DJ đừng ngần ngại mà chơi lại bài này nhé
Tôi đại diện cho toàn bộ đàn bà đang thống trị thế giới này
Nâng li vì trường đại học chán chết này nào
Bài hát dành tặng cho tất cả những bạn gái đnag cắn răng chịu đựng trường học
Và cho những người đàn ông tôn trọng việc tôi làm, xin hãy chấp nhận hào quang của tôi
Anh biết chúng tôi thông minh đủ để kiếm đơợc cả triuệ bạc mà
Đủ mạnh mẽ để sinh con rồi lại quay lại với công việc

Tốt hơn anh đừng có đùa giỡn, hãy lại đây nào
Mong anh vẫn thích em
Nếu anh ghét em
Phái nữ bọn em sẽ xây dựng cả một đội quân
Sức mạnh vô tận, bọn em có thể ăn tươi nuốt sống tình yêu của mình
Anh sẽ phải làm bất cứ điều gì em yêu cầu

Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ cuộc đời này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà

Chúng tôi là ai
Chúng tôi đem lại gì
Cả thế giới này
Chúng tôi là ai
Chúng tôi đem lại gì
Cả thế giới này
Chúng tôi là ai
Chúng tôi đem lại gì
Cả thế giới này
Chúng tôi là ai
Chúng tôi đem lại gì
Cả thế giới này
Ai làm chủ thế giới này nào? Đàn bà