Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Rubber Bands Rubber Balls

Lời bài hát gốc

Rubber bands rubber balls
Made with super special density
Rubber bands rubber balls
They can bounce with such intensity

This is the room where we test the stretching
This is the room where we test the bounce
Here we add the long chained hydrocacbon
The names of which I cannoot pronounce
This is the room where we test compression
This is the room where we test recoil
This is a break room for all these dancers
And here's a little fridge so the curry won't spoil

Rubber bands rubber balls
Made with super special density
Rubber bands rubber balls
They can bounce with such intensity

Basically what we make here is rubber
We're not trying to diversify
We don't make knichknacks
We don't make tchotckes
Or really anything that's gonna catch your eye
We don't make pianos
We don't make cream sodas
We don't make the zippers for your parachute pants
We don't make ice cube trays or ceiling fans

We make rubber bands!
Rubber bands rubber balls
Made with super special density
Rubber bands rubber balls
They can bounce with such intensity

Lời dịch

Dây cao su, bóng cao su
Được làm rất dày
Dây cao su, bóng cao su
Có thể nảy rất mạnh

Đây là phòng kiểm tra độ dãn
Đây là phòng kiểm tra độ nảy
Ở đây chúng tôi thêm chuỗi dài hiđrô cácbon
Cái tên tôi không thể phát âm được
Đây là phòng kiểm tra độ nén
Đây là phòng kiểm tra độ nảy
Phòng nghỉ cho những vũ công
Tủ lạnh giữ cà ri không hỏng

Dây cao su, bóng cao su
Được làm rất dày
Dây cao su, bóng cao su
Có thể nảy rất mạnh

Cơ bản là chúng tôi làm cao su
Chúng tôi không cố đa dạng hóa đâu
Chúng tôi không làm đồ lặt vặt
Chúng tôi không làm cái vớ vẩn
Nếu không thì thật sự chả có thứ gì làm bạn bắt mắt
Chúng tôi không làm dương cầm
Chúng tôi không làm kem sođa
Chúng tôi không là khóa cho quần dù
Chúng tôi không làm khay đá hay quạt trần

Chúng tôi làm cao su!
Dây cao su, bóng cao su
Được làm rất dày
Dây cao su, bóng cao su
Có thể nảy rất mạnh