Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát One Step Closer

Lời bài hát gốc

I cannot take this anymore
I'm saying everything I've said before
All these words they make no sense
I find bliss in ignorance
Less I hear the less you'll say
But you'll find that out anyway
Just like before...

Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I'm about to break
I need a little room to breathe
Cause I'm one step closer to the edge
And I'm about to break

I find the answers aren't so clear
Wish I could find a way to disappear
All these thoughts they make no sense
I find bliss in ignorance
Nothing seems to go away
Over and over again

shut up when I'm talking to you

Lời dịch

Tao không thể nào chịu nổi điều này thêm nữa
Tao đang nói mọi thứ như tao đã nói trước đây
Dẫu mọi lời này chẳng có ý nghĩa gì
Tao vẫn tìm những giây phút bình yên trong vô vọng
Tao chẳng còn muốn nghe mày nói gì nữa
Nhưng mày vẫn cố tìm mọi cách để nói ra mọi thứ
Vẫn như ngày xưa...

Mọi thứ mày nói với tao
Khiến tao đến gần hơn với vực thẳm
Và tao đang tan nát
Tao cần một căn phòng nhỏ để thở
Bởi tao đang ngày càng gần hơn với vực thẳm
Và tao đang tan nát

Tao tìm thấy nhưng cầu trả lời chẳng mấy rõ ràng
Ước gì tao có thể biến mất
Dẫu cho tất cả những suy nghĩ đó chẳng có ý nghĩa gì
Tao vẫn tìm những giây phút bình yên trong vô vọng
Mọi thứ vẫn như ngày xưa
Chẳng có gì thay đổi cả

Hãy im đi khi tao nói với mày