Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát No Turning Back

Lời bài hát gốc

One day it happened so fast just like that
Didn't know just what took a hold of me.
Somehow we seemed to connect even though
we just met and I knew it's meant to be.

When you speak your voice takes control of me.
I get weak, I can't sleep into deep.
Why did you decide to come in my life,
then you leave me all alone.

Cause now there's no turning back.
I know we can't change the past.
I've fallen deep into your trap now
and I can't let go.
I thought that you were the one.
It's done and all in a flash.
I gave you everything I had now
there's no turning

My mind can't seem to erase or explain what
took place. You're still such a mystery.
And all I do is just wait even though it's too late
Please fade from my memory.

When you speak your voice takes control of me
I get weak, I can't sleep into deep.
Why did you decide to come in my life,
then you leave me all alone.

Cause now there's no turning back.
I know we can't change the past.
I've fallen deep into your trap now
and I can't let go.
I thought that you were the one.
It's done and all in a flash.
I gave you everything I had now
there's no turning back

Cause now there's no turning back.
I know we can't change the past.
I've fallen deep into your trap now
and I can't let go.
I thought that you were the one.
It's done and all in a flash.
I gave you everything I had now
there's no turning

Cause now there's no turning back.
I know we can't change the past.
I've fallen deep into your trap now
and I can't let go.
I thought that you were the one.
It's done and all in a flash.
I gave you everything I had now
there's no turning

Lời dịch

Một ngày, mọi thứ diễn ra quá nhanh như thế
Không biết điều gì đã tóm chặt lấy em.
Giữa đôi ta dường như có điều gì đó nối kết
Dẫu cho chỉ mới gặp nhau, và em biết điều đó đã định trước

Khi anh cất tiếng, giọng anh đã điều khiển được em
Em lả dần, rồi em không sao chìm vào giấc ngủ được
Sao anh lại quyết định bước vào đời em
Rồi lại bỏ em một mình?

Vì giờ đây sẽ không có chuyện quay lại
Em biết ta không thể thay đổi quá khứ
Em đã rơi sâu vào bẫy của anh
Và không thể thoát ra được
Em nghĩ rằng anh dành cho em
Rồi chấm dứt và tất cả như tia chớp
Em đã cho anh tất cả và bây giờ
Không có chuyện quay lại

Tâm trí em như không thể xoá hay giải thích điều gì đã diễn ra
Anh vẫn là một bí ẩn
Và tất cả nhữg gì em làm là chờ đợi dẫu đã quá trễ
Làm ơn biến khỏi đầu em

Khi anh cất tiếng, giọng anh đã điều khiển được em
Em lả dần, rồi em không sao chìm vào giấc ngủ được
Sao anh lại quyết định bước vào đời em
Rồi lại bỏ em một mình?

Vì giờ đây sẽ không có chuyện quay lại
Em biết ta không thể thay đổi quá khứ
Em đã rơi sâu vào bẫy của anh
Và không thể thoát ra được
Em nghĩ rằng anh dành cho em
Rồi chấm dứt và tất cả như tia chớp
Em đã cho anh tất cả và bây giờ
Không có chuyện quay lại

Vì giờ đây sẽ không có chuyện quay lại
Em biết ta không thể thay đổi quá khứ
Em đã rơi sâu vào bẫy của anh
Và không thể thoát ra được
Em nghĩ rằng anh dành cho em
Rồi chấm dứt và tất cả như tia chớp
Em đã cho anh tất cả và bây giờ
Không có chuyện quay lại