Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát No Limit

Lời bài hát gốc

Let me hear you say Yeah!

No no no no no no no no no no no no there´s no limit!
No no no no no no no no no no no no there´s no limit!

No no limits we´ll reach for the sky!
No valley to deep no mountain to high
No no limits won´t give up the fight
We do what we want and we do it with pride

Hard to the core I feel the floor
When I´m on the stage yo yo´ll ask for more
I´m on the ass I know the last
I work real hard do you like my cash
Tick tick ticka tick take your time
When I´m goin´ I´m goin´ for mine
Open your ears and you will hear it
I tell you this ´cause there´s no limit!

No no no no no no no no no no no no there´s no limit!
No no no no no no no no no no no no there´s no limit!

No no limits we´ll reach for the sky!
No valley too deep no mountain too high
No no limits won´t give up the fight
We do what we want and we do it with pride

Hey yey yehehey nao nao ooh
Hey yey yehehey nao nao uh!

No limits allowed cause there´s much crowd
Microphone check as I choose my rhyme
I´m playing on the road; I´ve got no fear
The sound for my mouth is the rap you hear
No valley too deep no mountain too high
Reach the top touch the sky!
They tried to diss me cause I sell out
I´m making techno when I am proud!

No no limits we´ll reach for the sky!
No valley to deep no maintain to high
No no limits won´t give up the fight
We do what we want and we do it with pride

Lời dịch

Cho tôi nghe bạn nói "De" nào!

Không, không, không có giới hạn!
Không, không, không có giới hạn!

Không có giới hạn, chúng ta sẽ chạm tới bầu trời!
Không có vực nào quá sâu, không có núi nào quá cao
Không có giới hạn, sẽ chẳng từ bỏ cuộc đấu tranh này
Chúng ta làm điều chúng ta muốn và chúng ta làm với sự tự hào

Hứng khởi vô cùng, tôi cảm nhận cái sàn này
Khi tôi lên sân khấu, bạn sẽ yêu cầu nữa cho coi
Tôi lắc mông, tôi biết chuyện cuối cùng
Tôi làm việc cật lực, bạn có thích tiền của tôi không
Tíc tíc tắc tíc tắc, cứ từ từ
Khi tôi đi, tôi đi kiếm tiền của tôi
Mở tai ra và bạn sẽ nghe thấy điều đó
Tôi sẽ nói với bạn điều này vì chẳng có giới hạn nào hết!

Không, không, không có giới hạn!
Không, không, không có giới hạn!

[Điệp khúc]

Hây dé dè, nào nào!
Hây dé dè, nào nào!

Không có giới hạn nào được phép tồn tại vì quá đông
Kiểm mi-rô trong khi tôi chọn nhạc
Tôi đang chơi trên đường, tôi chẳng sợ chi
Âm thanh từ miệng tôi là tiếng nhạc ráp bạn nghe
Không có vực nào quá sâu, không có núi nào quá cao
Chạm tới đỉnh cao, vuốt ve bầu trời!
Họ cố khinh khi tôi vì tôi đắt hàng
Tôi đang tạo ra nhạc téch-nô khi tôi tự hào

[Điệp khúc]