Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Never Forget You

Lời bài hát gốc

What you're drinkin'
Rum or whisky
Now don't you have a...
Double with me
I'm sorry I'm a little late
I got your message by the away
I'm calling in sick today
So let's go out for old time sake

I'll never forget you
They say we'd never make it
My sweet joy, always remember me

We were mischievious
And you're always wearing black
I was so serious
You know my boyfriend's mummy's
really hard to entertain
I'm sorry I'm a little late
You know the stripes of a tiger
are hard to change
And notice, world feels like an empty stage
I wouldn't change a thing
So I'm glad your back again

I'll never forget you
They say we'd never make it
My sweet joy, always remember me
I'll never forget you
At times we couldn't take it all
My joy, always remember me

We just got swallowed up
You know I didn't forget you
We just got swallowed up

We just got swallowed up
But you know I didn't forget you
We just got swallowed up
By the whole damned world

What you're thinking
Did you miss me
I've borrowed your silver boots
Now if you just let me
give them back to you

I'll never forget you
They say we'd never make it
My sweet joy, always remember me
I'll never forget you
Although at times we couldn't change it all
My joy, always remember me

Don't you know that you're my joy
Always remember me

Don't you know that you're my joy
Always remember me

Lời dịch

Bạn đang uống gì vậy
Rượu rum hay whisky
Giờ thì bạn không muốn một
Ly đúp với tôi à
Tôi xin lỗi vì đến hơi muộn
Tôi nhận được tin nhắn của bạn từ xa
Tôi đang gọi trong khi hôm nay tôi hơi ốm
Thế nên hãy đi chơi một lúc vì mục đích năm xưa nhé

Tôi sẽ không bao giờ quên bạn
Họ nói ta sẽ chẳng bao giờ làm được
Ôi niềm vui ngọt ngào của tôi, hãy luôn nhớ đến tôi nhé

Chúng ta đã từng rất nghịch ngợm
Và bạn luôn mặc đồ đen
Tôi đã rất nghiêm túc
Bạn biết đấy, mẹ của bạn trai tôi
Thật khó chiều lòng
Tôi xin lỗi tôi tới muộn
Bạn biết đấy, như vằn của hổ
Điều đó thật khó để biến đổi
Và nhớ này, cả thế giới thật như quá trống rỗng
Tôi không thể thay đổi điều gì
Nên tôi rất mừng vì bạn đã trở lại

Tôi sẽ không bao giờ quên bạn
Họ nói ta sẽ chẳng bao giờ làm được
Ôi niềm vui ngọt ngào của tôi, hãy luôn nhớ đến tôi nhé
Tôi sẽ không bao giờ quên bạn
Họ nói ta sẽ chẳng bao giờ làm được
Ôi niềm vui của tôi, hãy luôn nhớ đến tôi nhé

Chúng ta như bị nuốt chửng
Bạn biết đấy, tôi không đã không quên bạn
Chúng ta như bị nuốt chửng

Chúng ta như bị nuốt chửng
Bạn biết đấy,tôi không đã không quên bạn
Chúng ta như bị nuốt chửng
Bởi một thế giới khắc nghiệt

Bạn đang nghĩ gì vậy?
Bạn có nhớ tôi không
Tôi đã mượn bạn đôi bốt màu bạc
Giờ thì nếu bạn cho phép
Tôi sẽ trả lại chúng cho bạn

Tôi sẽ không bao giờ quên bạn
Họ nói ta sẽ chẳng bao giờ làm được
Ôi niềm vui ngọt ngào của tôi, hãy luôn nhớ đến tôi nhé
Tôi sẽ không bao giờ quên bạn
Họ nói ta sẽ chẳng bao giờ làm được
Ôi niềm vui của tôi, hãy luôn nhớ đến tôi nhé

Bạn có biết không, bạn là niềm vui của tôi
Luôn nhớ đến tôi nhé

Bạn có biết không, bạn là niềm vui của tôi
Luôn nhớ đến tôi nhé