Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Monster / Qu��i v���t

Lời bài hát gốc

Ever since I could remember,
Everything inside of me,
Just wanted to fit in (oh oh oh oh)
I was never one for pretenders,
Everything I tried to be,
Just wouldn't settle in (oh oh oh oh)

If I told you what I was,
Would you turn your back on me?
And if I seem dangerous,
Would you be scared?
I get the feeling just because,
Everything I touch isn't dark enough
If this problem lies in me

I'm only a man with a candle to guide me,
I'm taking a stand to escape what's inside me.
A monster, a monster,
I've turned into a monster,
A monster, a monster,
And it keeps getting stronger.

Can I clear my conscience,
If I'm different from the rest,
Do I have to run and hide? (oh oh oh oh)
I never said that I want this,
This burden came to me,
And it's made it's home inside (oh oh oh oh)

If I told you what I was,
Would you turn your back on me?
And if I seem dangerous,
Would you be scared?
I get the feeling just because,
Everything I touch isn't dark enough
If this problem lies in me

I'm only a man with a candle to guide me,
I'm taking a stand to escape what's inside me.
A monster, a monster,
I've turned into a monster,
A monster, a monster,
And it keeps getting stronger.

I'm only a man with a candle to guide me,
I'm taking a stand to escape what's inside me.
A monster, a monster,
I've turned into a monster,
A monster, a monster,
And it keeps getting stronger.

Lời dịch

Kể từ khi anh có thể nhớ được,
Thì mọi thứ trong anh
Đã luôn cố gắng vừa vặn trong vỏ bọc
Anh chưa bao giờ là một kẻ giả vờ
Anh đã cố làm mọi thứ
Nhưng đều không hiệu quả

Nếu anh nói với em anh là thứ gì ,
Liệu e có quay lưng lại với anh?
Và nếu anh toát ra vẻ nguy hiểm ,
Liệu em có sợ hãi ?
Anh có cảm giác này chỉ vì ,
Tất cả mọi thứ anh chạm vào chưa đủ tối tăm
Vẫn còn thứ đen tối hơn ở bên trong anh đây

Chỉ với một ánh nến leo lắt để soi đường
Anh đang tìm một chỗ đứng để thoát khỏi những gì bên trong
Một con quái vật , một con quái vật ,
Anh đã biến thành một con quái vật ,
Một con quái vật , một con quái vật ,
Và nó ngày càng mạnh mẽ hơn

Có thể nào anh đánh mất lương tâm mình?
Nếu anh không giống như tất cả những người còn lại ,
Thì anh phải chạy và trốn hay sao ?
Không, chưa bao giờ anh muốn thế này.
Gánh nặng này đến với anh
Và chiếm lĩnh bên trong anh ( oh oh oh oh)

Nếu anh nói với em anh là thứ gì ,
Liệu e có quay lưng lại với anh?
Và nếu anh toát ra vẻ nguy hiểm ,
Liệu em có sợ hãi ?
Anh có cảm giác này chỉ vì ,
Tất cả mọi thứ anh chạm vào chưa đủ tối tăm
Vẫn còn thứ đen tối hơn ở bên trong anh đây

Chỉ với một ánh nến leo lắt để soi đường
Anh đang tìm một chỗ đứng để thoát khỏi những gì bên trong
Một con quái vật , một con quái vật ,
Anh đã biến thành một con quái vật ,
Một con quái vật , một con quái vật ,
Và nó ngày càng mạnh mẽ hơn

Chỉ với một ánh nến leo lắt để soi đường
Anh đang tìm một chỗ đứng để thoát khỏi những gì bên trong
Một con quái vật , một con quái vật ,
Anh đã biến thành một con quái vật ,
Một con quái vật , một con quái vật ,
Và nó ngày càng mạnh mẽ hơn

Lời dịch MyLyric.net cảm ơn
bạn dothanhdat205 đã dịch lời bài hát này