Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Michelle

Lời bài hát gốc

Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle

Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont tres bien ensemble
Tres bien ensemble

I love you, I love you, I love you
That's all I want to say
Until I find a way
I will say the only words I know that
You'll understand

Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont tres bien ensemble
Tres bien ensemble

I need to, I need to, I need to
I need to make you see
Oh, what you mean to me
Until I do I'm hoping you will
Know what I mean

I love you

I want you, I want you, I want you
I think you know by now
I'll get to you somehow
Until I do I'm telling you so
You'll understand

Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont tres bien ensemble
Tres bien ensemble

I will say the only words I know
That you'll understand, my Michelle

Lời dịch

Michelle, em yêu à
Có những từ ngữ hòa hợp với nhau một cách tuyệt vời
Michelle của tôi ơi

Michelle, em yêu à
Có những từ ngữ hòa hợp với nhau một cách tuyệt vời
Michelle của tôi ơi

Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói
Cho đến khi tôi tìm được cách nào
Thì tôi vẫn sẽ nói những lời mà tôi biết rằng
Em sẽ hiểu

Tôi cần, cần lắm, rất cần
Tôi cần phải khiến em hiểu rằng
Ôi em có ý nghĩa thế nào đối với tôi
Cho đến khi đó tôi hy vọng em sẽ hiểu
Tôi muốn nói gì

Tôi yêu em

Tôi cần em, muốn em, khao khát em
Tôi nghĩ giờ em đã hiểu
Bằng cách nào đó tôi sẽ tới bên em
Cho đến lúc ấy thì tôi sẽ nó với em vì vậy
Rồi em sẽ hiểu

Michelle, em yêu à
Có những từ ngữ hòa hợp với nhau một cách tuyệt vời
Michelle của tôi ơi

Tôi sẽ nói những lời mà tôi biết rằng
Em sẽ hiểu, Michelle của tôi à