Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Lucky Town

Lời bài hát gốc

This time I'll try to love again
I'll never lose you my friend
I'll be there till the end
Forever
This time I'll take the happy pill
Chew off more than I can spill
Play until you stay forever

But nobody said it would be easy now
We live in a lucky town
But the foundations are shaking
The bridges are breaking in two
But nobody said it would be easy now
I don't want to let you down
But my heart is alight, it's alright
Cuz it's burning for you
And it burns right through

This time I'll try to make believe
Wear my heart upon my sleeve
Just take it when you leave
It's better
This time I'll be the better man
I know the world understand

But nobody said it would be easy now
We live in a lucky town
But the foundations are shaking
The bridges are breaking in two
And nobody said it would be easy now
I don't want to let you down
But my heart is alight, it's alright
Cuz it's burning for you

Well this time I'll try to love again
This time I'll never lose you my friend
I'll stay until the end
For ever and ever and ever more

But nobody said it would be easy now
We live in a lucky town
But the foundations are shaking
The bridges are breaking in two
But nobody said it would be easy now
I don't want to let you down
But my heart is alight, it's alright
Cuz it's burning for you

But nobody said it would be easy now
We live in a lucky town
But my heart is on fire
The bridges are burning for you
But nobody said it would be easy now
I don't want to let you down
But my heart is alight, it's alright
Cuz it's burning for you

But nobody said it would be easy now
We live in a lucky town

Lời dịch

Lần này tôi sẽ cố gắng để yêu lần nữa
Tôi sẽ không bao giờ đánh mất bạn, bạn của tôi ơi
Tôi sẽ ở đây cho đến lúc cuối đời
Mãi mãi
Lần này tôi sẽ uống viên thuốc hạnh phúc
Nhai thật kỹ hơn là có thể làm nó tràn ra
Vui đùa cho đến khi bạn ở lại mãi mãi

Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Chúng ta sống trong một thị trấn may mắn
Nhưng những nền tảng đang lay chuyển
Những cây cầu đang gãy làm đôi
Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Tôi không muốn để bạn thất vọng
Nhưng trái tim tôi cháy bỏng, nó vẫn ổn
Bởi nó đang cháy lên vì bạn
Và nó phải đốt cháy đến cùng

Lần này tôi sẽ cố gắng làm nên niềm tin
Mang trái tim tôi trên tay áo
Chỉ mang theo nó khi bạn rời khỏi
Sẽ tốt hơn
Lần này tôi sẽ trở thành người đàn ông tốt hơn
Tôi biết rằng cả thế giới này sẽ hiểu

Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Chúng ta sống trong một thị trấn may mắn
Nhưng những nền tảng đang lay chuyển
Những cây cầu đang gãy làm đôi
Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Tôi không muốn để bạn thất vọng
Nhưng trái tim tôi cháy bỏng, nó vẫn ổn
Bởi nó đang cháy lên vì bạn

Cũng như lần này tôi sẽ cố gắng yêu lần nữa
Thời gian này tôi sẽ không bao giờ đánh mất bạn, bạn của tôi ơi
Tôi sẽ ở đây cho đến cuối đời
Suốt đời và mãi mãi về sau

Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Chúng ta sống trong một thị trấn may mắn
Nhưng những nền tảng đang lay chuyển
Những cây cầu đang gãy làm đôi
Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Tôi không muốn để bạn thất vọng
Nhưng trái tim tôi cháy bỏng, nó vẫn ổn
Bởi nó đang cháy lên vì bạn

Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Chúng ta sống trong một thị trấn may mắn
Nhưng trái tim tôi đang cháy
Những cây cầu đang cháy vì bạn
Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Tôi không muồn để bạn ngã xuống
Nhưng trái tim tôi cháy bỏng, nó thật tốt
Bởi nó đang cháy lên vì bạn

Nhưng không một ai đã nói rằng điều đó là dễ dàng bây giờ cả
Chúng tôi sống trong một thị trấn may mắn.