Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Love Love (X-Men The First Class OST)

Lời bài hát gốc

You bring me right back down to the earth from the promised land
We’re getting close to the centre of the earth with an honest plan
You’ll never be your mother or your father do you understand
Do you understand

We don’t have too much time here
And time it travels far too fast
We’re not too far we’re down here
Before they take it from our hands

Why don’t you teach your heart to feel
And give you love love
Give you love love
Give it all away
Why don’t you teach your heart to talk
And give you love love
Give you love love
Give me give me what I need

We’ll take you right back down to the earth from the mother land
This is a first class journey from the Gods to the son of man
You’re at the gates of human evolution don’t you understand
Why don’t you understand
Understand

We don’t have too much time here
And time it travels far too fast
We’re not too far we’re down here
Before they take it from our hands

Why don’t you teach your heart to feel
And give you love love
Give you love love
Give it all away

Why don’t you teach your heart to talk
And give you love love
Give you love love
Give it all away
Why don’t you teach your heart to feel
And give you love love
Give you love love
Give it all away
Why don’t you teach your heart to talk
And give you love love
Give you love love
Give me give me what I need

We don’t have too much time here
And time it travels far too fast
We’re not too far we’re down here
Before they take it from our hands

Why don’t you teach your heart to feel
And give you love love
Give you love love
Give it all away
Why don’t you teach your heart to talk
And give you love love
Give you love love
Give it all away
Why don’t you teach your heart to feel
And give you love love
Give you love love
Give it all away
Why don’t you teach your heart to talk
And give you love love
Give you love love
Give me give me what I need

Lời dịch

Bạn mang tôi trở lại trái đất từ miền đất hứa
Chúng ta dần tiền vào trung tâm trái đất với một kế hoạch hoàn hảo
Bạn có biết không? Bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành mẹ, cha
Bạn có hiểu không ?

Chúng ta không còn nhiều thời gian ở đây nữa
Và thời gian đó những hành trình trôi qua quá nhanh
Chúng ta không quá xa đâu, chúng ta xuống đây
Trước khi họ cướp nó khỏi tay ta

Sao bạn không tập cảm nhận bằng con tim
Và trao bạn tình yêu...
Trao cho bạn tình yêu
Trao đi tất cả
Sao không chỉ cách con tim lên tiếng
Và trao bạn tình yêu
Trao cho bạn tình yêu
Trao cho tôi những gì tôi cần

Chúng tôi sẽ kéo bạn xuống trái đất khỏi đất mẹ
Đây là cuộc hành trình đầu tiên từ những vị thần đến con của nhân loại
Bạn đang đứng ở ngưởng của cuộc cách mạng nhân loại, bạn không hiểu sao?
Tại sao bạn không hiểu...

Chúng ta không còn nhiều thời gian ở đây nữa
Và thời gian đó những hành trình trôi qua quá nhanh
Chúng ta không quá xa đâu, chúng ta xuống đây
Trước khi họ cướp nó khỏi tay ta

Sao bạn không tập cảm nhận bằng con tim
Và trao bạn tình yêu...
Trao cho bạn tình yêu
Trao đi tất cả
Sao không chỉ cách con tim lên tiếng
Và trao bạn tình yêu
Trao cho bạn tình yêu
Trao đi tất cả
Sao bạn không tập cảm nhận bằng con tim
Và trao bạn tình yêu...
Trao cho bạn tình yêu
Trao đi tất cả
Sao không chỉ cách con tim lên tiếng
Và trao bạn tình yêu
Trao cho bạn tình yêu
Trao cho tôi những gì tôi cần

Chúng ta không còn nhiều thời gian ở đây nữa
Và thời gian đó những hành trình trôi qua quá nhanh
Chúng ta không quá xa đâu, chúng ta xuống đây
Trước khi họ cướp nó khỏi tay ta

Sao bạn không tập cảm nhận bằng con tim
Và trao bạn tình yêu...
Trao cho bạn tình yêu
Trao đi tất cả
Sao không chỉ cách con tim lên tiếng
Và trao bạn tình yêu
Trao cho bạn tình yêu
Trao đi tất cả
Sao bạn không tập cảm nhận bằng con tim
Và trao bạn tình yêu...
Trao cho bạn tình yêu
Trao đi tất cả
Sao không chỉ cách con tim lên tiếng
Và trao bạn tình yêu
Trao cho bạn tình yêu
Trao cho tôi những gì tôi cần