Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Long Long Ago

Lời bài hát gốc

Tell me the tales
That to me were so dear,
Long, long ago,
Long, long ago;
Sing me the songs
I delighted to hear,
Long, long ago,
Long ago.
Now you have come,
All my grief is removed,
Let me forget
Just as long as i could
Let me believe
That you always be near
Long, long ago,
Long ago.

Do you remember
The path where we met,
Long, long ago,
Long, long ago?
Ah yes you told me
You never forget,
Long, long ago,
Long ago.
Into our love is a smile
You prefer laugh where
You spoke with a joy to each word,
Still my heart treasures
The praises I heard,
Long, long ago,
Long ago.

Lời dịch

Hãy kể tôi nghe những câu chuyện
Những câu chuyện thân thương
Những câu chuyện cổ tích
Từ rất lâu rồi ấy
Hãy hát tôi nghe những bài hát
Tôi rất thích nghe những bài hát đó
Những bài hát ngày xưa
Từ rất lâu rồi ấy.
Giờ thì bạn đến
Mọi buồn đau của tôi biến mất
Hãy giúp tôi quên,
Đến chừng nào mà tôi có thể
Giúp tôi tin rằng
Bạn luôn luôn ở gần tôi.
Như ngày xưa nhé
Ngày cách đây rất lâu rồi ý.

Bạn có nhớ
Con đường mà chúng ta đã gặp nhau
Lâu rồi
Cách đây đã lâu rồi?
Àh phải rồi, bạn đã bảo
Bạn không bao giờ quên con đường ấy
Dù là rất lâu
Đã khá lâu rồi.
Trong tình yêu của chúng ta là một nụ cười
Bạn thích cười ở nơi
Bạn nói chuyện với niềm vui trong từng từ nói
Và con tim tôi vẫn trân trọng
Những lời khen ngợi mà mình được nghe.
Dù rất lâu rồi
Rất lâu rồi !