Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát L.O.V.E

Lời bài hát gốc

귀하의 어둠 속에서 주위를 배회 좌초
형은 전부 믿지 마세요. 나는 당신에 의해서만 행동 뭘 봤는지 생각했다.
아무리 세상이 변화하는 경우 또는 만약 세계를 가지라고,
당신이 변하지해야했다.
전 라인에 모두 넣어둔지만, 내가 잘 알다시피 하기전에 충분했다.
당신이 내게는 마지막 사람이야.
당신은 내게 전부 였어요하지만 당신은 나에게서 모든 것을 장악했습니다.
L to the O to the V to the E 하늘이 무너져 버릴 것

전 라인에 다 넣어 당신은 이미 날 떠났어요
내가 그렇게 많이 부러 졌 흔들릴 가능성이 진실에서 멀리 숨어 있어요.
(tell me why)당신이 문을 닫았어
(sorry go around)오해와 그 진실하다고 믿습니다.
날개가 내 비록 지금은 검은 빛의 천사가됐다 날개로 바꿀 수있습니다.
당신들 모두는 나에게 전부 였어. 모두 잘 볼 수 위의 모든 사람이었다.
하늘에서 당신은 이미 가버 렸네
난 그 순간에 내가 그들 주변에도 그 순간 내 눈을 떴어
L to the O to the V to the E 내가 거짓말로 속은했습니다

난 너없이는 절대 자신에 대해 생각했다. 당신은 내게 전부 였어요.
L to the O to the V to the E 끝날 때가으로 세계이다.
전 라인에 모두 넣어둔지만, 내가 잘 알다시피 하기전에 충분했다.
L to the O to the V ot the E 당신이 날 떠났어요

[Rap]
하늘 아래 내가 당신없이는 할 수있는 용기를 필요가없습니다.
난 아직 당신을 위해 소원. 아, 당신은 이미 날 떠난 적이있다.
너 자신을 폐쇄하고 전 라인에 자신을 넣어했습니다.
모두 당신이 나에게 준 어둠 속에 차가운 미소입니다.
난 지금까지 내가이 세상에서 살고 있다고 너 때문에 모든 호흡과 내가 영원히이 길을 걸어갈이었다
전 라인에 모두 넣어둔지만, 내가 잘 알다시피 하기전에 충분했다.
당신이 내게는 마지막 사람이야.
당신은 내게 전부 였어요하지만 당신은 나에게서 모든 것을 장악했습니다.
L to the O to the V to the E 하늘이 무너져 버릴 것

난 그 순간에 내가 그들 주변에도 그 순간 내 눈을 떴어
난 그저 당신을 소원했다
L to the O to the V to the E 내가 거짓말로 속은했습니다.
전 라인에 모두 넣어둔지만, 내가 잘 알다시피 하기전에 충분했다.
L to the O to the V to the E 당신이 날 떠났어요

Do we have to spread out for you?
I don't think so. We have to spead out for us!

-------------
Romaji L.o.v.e
Odum sogul hememyo kedarun al su obnun ni mosub
don't believe all you see boinun deroga nora midosso
Sesangi byonhandedo sesangi mwora hedo nomanun guderoyoya hessosso
Ne modun gol da bachyosso nan nomu manhi norul mollasso
naegen majimag han saram norangol
naegenun jonbuyodon nol niga modu peso ganun gol
L to the O to the V to the E hanuri munojyo
Ne modun gol da bachyodon non imi narul tonasso
Kejil dushi hundullyodon jinshil soge nol gadwoman dugo
(tell me why) gadhyoborin norul
(sorry go araound) jinshirira chakaghaji
Chonsaui goshirago midodon i nalgega gomun bichuro byonheman ga
Ne modun ge jonbuyosso nan nuguboda noman boyosso
jo hanul cheudon non imi obsosso
nunul tunun sungan majodo nunul gamnun sungan kajido
L to the O to the V to the E gojise sogasso
Dan hanbondo no obnun narul senggaghe bon jog obnun narul
niga jonbuyodon L to the O to the V to the E sesangi kuthnasso
ne modun gol da bachyosso nan nomu manhi norul mollasso
L to the O to the V to the E non narul tonasso
[Rap]
No obnun hanul are jashin obso ajig norul bare oh imi tonan norul
gadhyodon nege bachyodon nege niga jungon odum sog chagaun miso
Sesangul saragal iyu kajido sumshwinun iyudo
Nomanul wihan gora yongwondo igil gora guthorog midowadon nainde
Ne modun gol da bachyosso nan nomu manhi norul mollasso
naegen majimag han saram norangol
naegenun jonbuyodon nol niga modu peso ganun gol
L to the O to the V to the E hanuri munojyo
Nunul tunun sungan majodo nunul gamnun sungan kajido
noman barewadon L to the O to the V to the E gojise sogasso
ne modungol da bachyosso nan nomu manhi norul mollasso
L to the O to the V to the E non narul tonasso
Do we have to spread out for you?
I don't think so. We have to spead out for us!

-----------------

Translation : L.o.v.e
Your stranded wandering around in the darkness
Don't believe all you see. I had thought that you acted by only what you saw.
No matter if the world changes or if the world says things,
You had to be unchanging.
I had put everything on the line but I did't know you well enough.
You're the last person for me.
You were everything to me but you've taken everything from me.
L to the O to the V to the E the heavens fall apart.
I put everything on the line but you've already left me
I'm hiding you away in this truth that had shaken so much it might've broken.
(tell me why) you're closed
(sorry go around) I misunderstand and believe that it's the truth.
The wings that I had though were angel wings are now changing to a black light.
All of you was everything to me. All I could see was you above everyone else.
You're already gone from the heavens
Even the moment I've opened my eyes to the moment I close them
L to the O to the V to the E I've been tricked by the lies.
I hadn't ever thought about myself without you. You were everything to me.
L to the O to the V to the E the world as come to an end.
I had put everything on the line but I did't know you well enough.
L to the O to the V ot the E you've left me
[Rap]
I don't have the courage to be under the heavens without you.
I still wish for you. OH but you've already left me.
You've closed yourself and I've put myself on the line.
All you've given me is a cold smile inside darkness.
I had believed thus far that I lived in this world and breathed all because of you and I that I was to walk this path forever
I had put everything on the line but I did't know you well enough.
You're the last person for me.
You were everything to me but you've taken everything from me.
L to the O to the V to the E the heavens fall apart.
Even the moment I've opened my eyes to the moment I close them
I had only wish for you
L to the O to the V to the E I've been tricked by the lies.
I had put everything on the line but I did't know you well enough.
L to the O to the V ot the E you've left me
Do we have to spread out for you?
I don't think so. We have to spead out for us!Lời dịch

Em mơ màng lạc lõng trong bóng tối
Không tin vào những gì em thấy. Tôi đã nghĩ rằng em đã hành động theo những gì mắt thấy.
Không hề gì nếu như thế giới đổi thay cứ như thế,
Còn em vẫn chẳng khác gì .
Tôi đã đặt mọi thứ lên giới hạn nhưng đã không biết rằng em là đủ rồi .
Em là người cuối cùng dành cho tôi.
Em là mọi thứ với tôi Nhưng em cũng đã lấy đi mọi thứ từ tôi.
L đến O rồi V tới E Thiên đường như sụp đổ.
Tôi đã đặt mọi thứ lên cuối cùng nhưng em đã rời khỏi tôi.
Tôi lẩn tránh, em ra đi, Sự thật đang lung lay và có thể đổ vỡ.
(Nói tôi nghe tại sao) Em đã rất gần
(rất tiếc lại đang đâu đó) Tôi lần tưởng và tin đó là sự thật
Đôi cánh mà tôi đã có dù rằng là cánh thiên thần thì giờ đây đang đổi thành ánh sáng mờ tối.
Tất cả của em là mọi thứ với tôi. Những gì tôi thấy về em vượt lên tất cả .
Em đã đến từ thiên đường
từ phút giây tôi mở mắt cho tới khoảnh khắc tôi nhắm lại
L đến O rồi V tới E, Tôi đã bị gạt bởi những dối trá.
Tôi đã từng nghĩ về mình một khi thiếu vắng em. Em là mọi điều với tôi.
L đến O rồi V tới E , thế giới như đến hồi kết thúc.
Tôi đã đặt mọi thứ lên giới hạn nhưng đã không biết rằng em là đủ rồi.
L đến O rồi V tới E, em đã rời khỏi tôi
[Rap]
Tôi không đủ can đảm ở lại nơi thiên đường thiếu em.
Tôi vẫn ước cho em. Nhưng em đã rời bỏ tôi
Em đã rất gần và tôi đã đặt chính mình lên cuối cùng.
và tất cả là nụ cười lạnh nhạt em trao trong sâu thẳm tăm tối.
Và tôi tin rằng dù có xa nhau thì trong thế giới này tôi vẫn sống và hít thở vì em
con đường này tôi phải bước đi mãi

Tôi đã đặt mọi thứ lên giới hạn nhưng đã không biết rằng em là đủ rồi .
Em là người cuối cùng dành cho tôi.
Em là mọi thứ với tôi Nhưng em cũng đã lấy đi mọi thứ từ tôi.
L đến O rồi V tới E Thiên đường như sụp đổ.
từ phút giây tôi mở mắt cho tới khoảnh khắc tôi nhắm lại
L đến O rồi V tới E, Tôi đã bị gạt bởi những dối trá.
Tôi đã đặt mọi thứ lên giới hạn nhưng đã không biết rằng em là đủ rồi.
L đến O rồi V tới E, em đã rời khỏi tôi
Liệu chúng ta có phải bày tỏ ra vì em ?
Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta phải giải bày ra vì cả hai !