Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Kiwi (Sweet Kiwi)

Lời bài hát gốc

You’re such a flirt, I know you hurt
And so do I, I empathize
I see you out, you never care
A conversation that we never share

But it’s so strange, it’s something new
Amazing feelings that I have for you
I close my eyes when I’m alone
Wonder what it’d be like to make you moan

I wanna give you something better
Than anything you’ve ever had
A stronger and a faster lover
The world will disappear so fast

Sweet kiwi
Your juices dripping down my chin
So please, let me
Don’t stop it before it begins

So give it up, and don’t pretend
And spread your arms and legs across the bed
And when you shake, you won’t regret
The things I whisper in your ear
(What?) I said:

I wanna give you something better
(You wanna give me something better)
Than anything you’ve ever had
(Than anything I’ve ever had)
A stronger and a faster lover
(A stronger and a faster lover)
The world will disappear so fast
(Will disappear so fast)

Sweet kiwi
Your juices dripping down my chin
So please, let me
Don’t stop it before it begins

I can’t wait to take you home
Fingers through your hair
Kisses on your back
And scratch me with your nails

Save me from myself
Show me how to care
Get everything out
Dripping everywhere
Lipstick smeared all over your face
Don’t think that I can wait

Sweet kiwi
Your juices dripping down my chin
So please, let me
Don’t stop it before it begins

Sweet kiwi (wanna give you something better than this)
Your juices dripping down my chin
So please, let me (wanna give you something better than this)
Don’t stop it before it begins
Don’t stop it before it begins...

Lời dịch

Cô là kẻ ve vãn, tôi biết như vậy làm cô đau (tổn thươnng)
Dù vậy tôi vẫn làm, tôi thông cảm cho cô (empathize không biết có phải thông cảm không nhi?)
Cô không bao giờ bận tâm
tới một cuộc trò chuyện, chúng ta không bao giờ chia sẻ được với nhau

Nhưng điều đó thật quá xa lạ, bởi đó là những điều mới mẻ
Sự tưởng tượng có cho tôi cảm giác có được cô
Tôi nhắm mắt lại khi cô đơn
Liệu những điều đó có làm cho cô than vãn

Tôi muốn mang lại cho cô những điều tốt đẹp
Hơn những gì mà cô đnag có
Một ngừoi yêu mạnh mẽ và bền vững
Thế giới sẽ biến mất nahnh thôi

Trái kiwi ngọt ngào
Nứoc ép của cô đang nhỏ xuống cằm tôi rồi
Làm ơn, để đó cho tôi
Đừng dừng lại trước khi bắt đâu

Nhấc lên nào và đừng giả vờ nữa
Giang rộng tay chân cô trên giừong
Và khi cô lắc lư cô sẽ không phải hối tiếc đâu
Những điều tôi thì thầm vào tai cô
(Gì nhỉ?) Tôi đã nói:

Tôi muốn mang lại cho cô những điều tốt đẹp
(Cô muốn mang lại cho tôi những điều tốt đẹp)
Hơn những gì mà cô đang có
(Hơn những gì mà tôi đang có)
Thế giới sẽ biến mất nhanh thôi
(Sẽ biến mất nhanh thôi)

Trái kiwi ngọt ngào
Nứoc ép của cô đang nhỏ xuống cằm tôi rồi
Làm ơn, để đó cho tôi
Đừng dừng lại trước khi bắt đâu

Tôi không thể chờ để đưa cô về nhà
Những ngón tay luồn qua mái tóc cô
Những nụ hôn trở lại với cô
Móng tay cô cào tôi

Lưu giữ tôi vào bản thân
Chỉ cho tôi cách quan tâm
đến mọi thứ
Đang chảy khắp mọi nơi
Son môi làm bẩn khắp mặt cô
Đừng nghĩ rằng tôi có thể chờ đợi

Trái kiwi ngọt ngào
Nứoc ép của cô đang nhỏ xuống cằm tôi rồi
Làm ơn, để đó cho tôi
Đừng dừng lại trước khi bắt đâu

Trái kiwi ngọt ngào (muốn mang lại cho cô những điều tốt đẹp hơn)
Nứoc ép của cô đang nhỏ xuống cằm tôi rồi
Làm ơn, để đó cho tôi (muốn mang lại cho cô những điều tốt đẹp hơn)
Đừng dừng lại trước khi bắt đâu x2