Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát I can��t tell you why

Lời bài hát gốc

I can´t tell you why

Look at us baby, up all night
Tearing our love apart
Aren't we the same two people who live
through years in the dark?
Ahh...
Every time I try to walk away
Something makes me turn around and stay
And I can't tell you why
When we get crazy,
it just ain't to right,
(try to keep you head, little girl)
Girl, I get lonely, too
You don't have to worry
Just hold on tight
(don't get caught in your little world)
'Cause I love you
Nothing's wrong as far as I can see
We make it harder than it has to be
and I can't tell you why
no, baby, I can't tell you why
I can't tell you why
No, no, baby, I can't tell you why
I can't tell you why
I can't tell you why

Lời dịch

tôi không thể nói với em tại sao

quan sát người , trên tất cả các buổi tối
xé tan tình yêu của chúng ta
chúng ta 2 người sống vì ai trong suốt những năm đen tối
ahh....
thỉnh thoàng tôi thử đi bộ lang thang
cái gì đó làm cho tôi quanh quẩn rồi ở lại
và tôi không thể nói với em tại sao

khi chúng ta trở nên đãng trí,
nó không còn là đúng
(hãy thử giữ lại bình tĩnh, cô gái nhỏ)
cô gái, tôi cũng cô đơn
cô không phải lo lắng
hãy tiếp tục giữ thật chặt
(đừng bị bắt trong thế giới nhỏ của cô)
vì tôi yêu em
không có gì là sai lầm và tôi có thể nhìn thấy
chúng ta làm nó trở nên rắc rối hơn và nó là...
và tôi không thể giải thích cho em tại sao
không em yêu, tôi không thể giải thích cho em tại sao
tôi không thể giải thích cho em tại sao
không khôngem yêu, tôi không thể giải thích cho em tại sao
tôi không thể giải thích cho em tại sao
tôi không thể giải thích cho em tại sao