Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát I Wanna

Lời bài hát gốc

You Know
I’m at your window
Stand in the rain
Through night and day
I see
The way his lips move
Is he in love with you?
Baby he’ll lie to you…

I wanna die
I wanna cry
Because I know the things he tells you
Is he gonna love you right?
I wanna try
And make the life we had together
Make it last forever
Try,
Don’t make wrong to right,
Stay by my side

At home
Stand at the window
Music from far away
Killing me night and day
Love grows
Dance with me so slow
I live the past all night
Is it too late to fight?

I wanna die
I wanna cry
Because I know the things he tells you
Is he gonna love you right?
I wanna try
And make the life we had together
Make it last forever
Try,
Don’t make wrong to right,
Stay by my side

Baby he’ll lie to you…

I wanna die
I wanna cry
Because I know the things he tells you
Is he gonna love you right?
I wanna try
And make the life we had together
Make it last forever

I, I wanna cry
Because I know the things he tells you
Is he gonna love you right?
I wanna try
And make the life we had together
Make it last forever
Try,
Don’t make wrong to right,
Stay by my side

Lời dịch

Em biết
Anh đang ở bên cửa sổ nhà em
Đứng dưới mưa
Suốt đêm và ngày
Anh thấy
Cái cách anh ta chuyển động môi
Liệu anh ta có thật sự yêu em?
Em yêu anh ta đang nói dối em đấy

Anh muốn chết
Anh muốn khóc
Vì anh biết những điều anh ta nói với em
Anh ta sẽ yêu em thật lòng chứ?
Anh muốn cố gắng
Tạo nên cuộc sống mà chúng ta được ở bên nhau
Làm cho nó kéo dài mãi mãi
Cố gắng,
Không biến sai trái thành đúng đắn
Hãy ở bên cạnh anh

Ở nhà
Đứng bên cạnh cửa sổ
Âm nhạc dường như đã quá xa rồi
Giết chết anh cả ngày và đêm
Tình yêu đang lớn dần
Nhảy với anh thật chậm
Anh sống trong dĩ vàng suốt đêm
Liệu có đã quá trễ để đấu tranh?

Anh muốn chết
Anh muốn khóc
Vì anh biết những điều anh ta nói với em
Anh ta sẽ yêu em thật lòng chứ?
Anh muốn cố gắng
Tạo nên cuộc sống mà chúng ta được ở bên nhau
Làm cho nó kéo dài mãi mãi
Cố gắng,
Không biến sai trái thành đúng đắn
Hãy ở bên cạnh anh

Em yêu anh ta đang nói dối em

Anh muốn chết
Anh muốn khóc
Vì anh biết những điều anh ta nói với em
Anh ta sẽ yêu em thật lòng chứ?
Anh muốn cố gắng
Tạo nên cuộc sống mà chúng ta được ở bên nhau
Làm cho nó kéo dài mãi mãi

Anh muốn chết
Anh muốn khóc
Vì anh biết những điều anh ta nói với em
Anh ta sẽ yêu em thật lòng chứ?
Anh muốn cố gắng
Tạo nên cuộc sống mà chúng ta được ở bên nhau
Làm cho nó kéo dài mãi mãi
Cố gắng,
Không biến sai trái thành đúng đắn
Hãy ở bên cạnh anh