Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát How

Lời bài hát gốc

I have been searching for your touch
Unlike any touch I've ever known
And I never thought about you much
Til I'm broken down and all alone, ohhh

Though I don't understand the meaning of love
I do not mind if I die trying, ohhh
Took it for granted when you lifted me up

I'm asking for your help
I am going through hell
Afraid nothing can save me but the sound of your voice
You cut out all the noise
And now that I can see mistakes so clearly now
I'd kill if I could take you back

But how?
But how?

I can feel it in my guts
What's going on with him now
And don't patronise me with lies
I'm a man, be a woman now, ohhh

I have been bind by the shackles of love
And I don't mind if I die tied up, ohhh
Took it for granted when you lifted me up

I'm asking for your help
I am going through hell
Afraid nothing can save me but the sound of your voice
You cut out all the noise
And now that I can see mistakes so clearly now
I'd kill if I could take you back

But how?
But how?
But how?
But how?

Ohh yeh
Why must we be so ugly
And please do not think hell of me
Why does the one you love
Become the one who makes you want to cry
Why?
Why?
Why?

(And how?
How?)

But I don't understand the meaning of love
I do not mind if I die trying
I do not mind if I die trying
I do not mind if I die trying

Lời dịch

Anh vẫn đang tìm kiếm cái vuốt ve âu yếm của em
Chẳng giống bất kì cái vuốt ve nào anh từng biết
Và anh đã chẳng bao giờ nghĩ về em nhiều
Đến khi anh bị suy sụp và hoàn toàn cô đơn, ôi.

Mặc dù anh không hiểu ý nghĩa của tình yêu
Anh không bận tâm nếu anh đang chết mòn, ohhh
Đã cho là điều ngẫu nhiên khi em nâng anh lên cao.

Anh đang cần sự giúp đỡ của em
Anh đang đi qua địa ngục
Lo sợ không điều gì có thể cứu anh nhưng âm thanh của tiếng nói em
Em át đi mọi tiếng ồn
Và giờ đây anh có thể thấy được sai lầm rất rõ ràng, giờ đây
Anh sẽ chết nếu anh có thể mang em về

Nhưng bằng cách nào?
Nhưng bằng cách nào?

Anh có thể cảm thấy nó trong ruột gan anh
Điều gì đang xảy ra với hắn lúc này?
Và đừng chiếu cố anh với những lời nói dối
Anh là đàn ông, nhưng giờ như một người phụ nữ, ôi

Anh đã bị trói buộc bở xiềng xích của tình yêu
Và anh chẳng bận tâm nếu anh chết vì xiết chặt, ooh
Đã cho là điều ngẫu nhiên khi em nâng anh lên cao.

Anh đang cần sự giúp đỡ của em
Anh đang đi qua địa ngục
Lo sợ không điều gì có thể cứu anh nhưng âm thanh của tiếng nói em
Em át đi mọi tiếng ồn
Và giờ đây anh có thể thấy được sai lầm rất rõ ràng, giờ đây
Anh sẽ chết nếu anh có thể mang em về

Nhưng bằng cách nào?
Nhưng bằng cách nào?
Nhưng bằng cách nào?
Nhưng bằng cách nào?

Oh, ye
Tại sao chúng mình lại xấu xí như vậy
Và làm ơn đừng nghĩ tới sự khốn nạn của anh
Tại sao người em yêu
Lại trở thành người làm em muốn khóc chứ
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?

( Và bằng cách nào
Cách nào ? )

Và anh chẳng hiểu ý nghĩa của tình yêu
Anh chẳng bận tâm nếu anh đang chết mòn
Anh chẳng bận tâm nếu anh đang chết mòn
Anh chẳng bận tâm nếu như anh đang chết mòn.