Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Forever Young

Lời bài hát gốc

May the good Lord be with you
Down every road you roam
And may sunshine and happiness
surround you when you're far from home
And may you grow to be proud
Dignified and true
And do unto others
As you'd have done to you
Be courageous and be brave
And in my heart you'll always stay
Forever Young, Forever Young
Forever Young, Forever Young

May good fortune be with you
May your guiding light be strong
Build a stairway to heaven
with a prince or a vagabond

And may you never love in vain
and in my heart you will remain
Forever Young, Forever Young
Forever Young, Forever Young
Forever Young
Forever Young

And when you finally fly away
I'll be hoping that I served you well
For all the wisdom of a lifetime
No one can ever tell

But whatever road you choose
I'm right behind you, win or lose
Forever Young, Forever Young
Forever Young ,Forever Young
Forever Young, Forever Young
For, Forever Young, Forever Young

Lời dịch

Có thể Chúa mang những điều tốt đến với con
Có thể niềm vui và hạnh phúc
vây quang con khi con xa nhà
Có thể con tự hào lớn lên
có giá trị và phẩm cách
Và cư xử với người khác như con cư xử với chính mình
Con can đảm và dũng cảm,
trong trái tim con sẽ luôn luôn có chỗ để con nương tựa
Mãi bé thơ, mãi bé thơ
Mãi bé thơ, mãi bé thơ

Có thể vận may đến với con
Có thể ánh sáng dẫn dắt con rất khoẻ
Xây dựng nấc thang lên thiên đường
với một hoàng tử hoặc một kẻ lang thang lêu lổng

Có thể con chẳng bao giờ yêu không có kết quả
và trong trái tim con sẽ vẫn luôn là chính mình
Mãi bé thơ, mãi bé thơ
Mãi bé thơ, mãi bé thơ
Mãi bé thơ
Mãi bé thơ

Và khi con bay xa mãi
Cha sẽ là niềm hi vọng, là người hầu bàn cho con,
cho tất cả hiểu biết của cuộc đời
mà không ai có thể nói

Nhưng bất cứ con đường nào con lựa chọn
cha đều đứng sau con, dù chiến thắng hay thất bại
Mãi bé thơ,Mãi bé thơ
Mãi bé thơ,Mãi bé thơ
Mãi bé thơ,Mãi bé thơ
Cho con mãi bé thơ