Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Find Yourself (Cars OST)

Lời bài hát gốc

When you find yourself
In some far off place
And it causes you to rethink some things
You start to sense that slowly
You're becoming someone else
And then you find yourself

When you make new friends in a brand new town
And you start to think about settlin' down
The things that would have been lost on you
Are now clear as a bell
And you find yourself
Yeah that's when you find yourself

Where you go through life
So sure of where you’re headin'
And you wind up lost and it's
The best thing that could have happened
‘Cause sometimes when you lose your way it's really just as well
Because you find yourself
Yeah that’s when you find yourself

When you meet the one
That you've been waitin' for
And she's everything that you want and more
You look at her and you finally start to live for some one else
And then you find yourself
That’s when you find yourself

When we go through life
So sure of where we're headin'
And we wind up lost and it's
The best thing that could have happened
‘Cause sometimes when you lose your way it's really just as well
Because you find yourself
Yeah that's when you find yourself

Lời dịch

Khi bạn tìm thấy bản thân mình
Ở một nơi nào đó thật xa xôi
Và nó khiến bạn nghĩ lại một vài thứ
Bạn bắt đầu cảm nhận thật chậm rãi
Bạn đang trở thành một người nào khác
Và rồi bạn tìm thấy bản thân

Khi bạn làm quen được nhiều bạn mới trong một thị trấn hoàn toàn xa lạ
Và bạn bắt đầu nghĩ đến sự gục ngã
Những việc mà bạn nghĩ rằng bản thân mình đã đánh mất
Nó thật vô cùng rõ ràng
Và bạn thấy bản thân mình
Yeah đó là khi bạn tìm thấy bản thân mình

Nơi bạn nhìn cuộc sống trôi qua
Chắc chắn là nơi mà bạn muốn hướng đến
Và bạn nhớ lại những gì mình đánh mất
Đó chắc chắn là điều tốt nhất có thể xảy ra
Vì có đôi khi bạn lạc hướng,
Nó thật sự cũng tốt thôi
Vì bạn đã tìm thấy bản thân mình
Yeah đó là khi bạn tìm thấy bản thân mình

Khi bạn gặp gỡ một người
Một người mà bạn đang chờ đợi
Và cô ấy là tất cả những gì bạn khao khát và còn hơn thế nữa
Bạn nhìn cô ấy và bạn bắt đầu sống một cuộc sống cho người nào khác
Và rồi bạn tìm thấy bản thân mình
Đó là khi bạn tìm thấy bản thân mình

Nơi bạn nhìn cuộc sống trôi qua
Chắc chắn là nơi mà bạn muốn hướng đến
Và bạn nhớ lại những gì mình đánh mất
Đó chắc chắn là điều tốt nhất có thể xảy ra
Vì có đôi khi bạn lạc hướng,
Nó thật sự cũng tốt thôi
Vì bạn đã tìm thấy bản thân mình
Yeah đó là khi bạn tìm thấy bản thân mình