Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Fa La La (ft. Boyz II Men)

Lời bài hát gốc

[Justin Bieber]
Is it time, I hear you can give it,
Give it, give it, give it all
One through the note your list you can get it,
Get it, get it, get it now
Make your wish tonight
When you open your eyes
When the lights go bright girl
I'll be right there

Baby you deserve everything you want
It's your night, ohhh
Wanna put my EP a chance a girl
Baby I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
Fa la la, fa la la
Baby I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
(fa la la)
Know that it's christmas time

You got on my favourite treasure
You're looking, looking, looking, good
Snow falling on your hair, and I don't, I don't
Wanna get it off
Even the stars in the sky can't outshine your eyes
Wanna be your biggest gift

Baby you deserve everything you want
It's your night, ohhh
Wanna put my...
Baby I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
Fa la la, fa la la
Baby I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
(fa la la)
Know that it's christmas time

I'll take your heart with...
Fa la la, fa la la
Baby cuz you're the reason to be...
Fa la la, fa la la

I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
Fa la la, fa la la
Baby I hear melodies when your heart beats
Baby it sings to me like
(fa la la)
Know that it's christmas time

Fa la la, fa la la
Like christmas
Know that it's christmas time
Fa la la, fa la la

Know that it's christmas time..

Lời dịch

[Justin Bieber]
Phải chẳng đây là lúc, anh lắng nghe em có thể trao nó
Trao nó, trao mọi thứ
Một điều qua lời ghi cú trên danh sách của em, em có thể trao
Lúc này hãy làm đi
www.loidich.com
Đêm nay hãy ước điều ước của em
Khi em mở toang đôi mắt mình
Khi ánh đèn rực sáng em yêu
Anh sẽ ở đây

Em yêu, em xứng đáng có mọi thứ em muốn
Đêm nay là của em, oohh
Muốn bật đĩa nhạc của anh, một sự thay đổi, một cô gái
Em yêu, anh nghe những giai điệu khi trái tim em đập
Em yêu, nó ca vang với anh như
Fa la la, fa la la
www.Loidich.com
Em yêu, anh nghe những giai điệu khi trái tim em đập
Em yêu, nó ca vang với anh như
Fa la la, fa la la
Biết rằng đây là thời khắc của Giáng Sinh rồi

Em đã trở thành sở thích cao quý của anh
Em đang ngắm nhìn, ngắm nhìn, thật tuyệt
Tuyết đang rơi trên tóc em và anh không
Muốn rũ bỏ nó xuống
Dù khi các vì sao trên trời cao chẳng thể hiện trên mắt em
Muốn trở thành món quà lớn nhất của em

Em yêu, em xứng đáng có mọi thứ em muốn
Đêm nay là của em, oohh
www.Loidich.com
Muốn bật đĩa nhạc của anh, một sự thay đổi, một cô gái
Em yêu, anh nghe những giai điệu khi trái tim em đập
Em yêu, nó ca vang với anh như
Fa la la, fa la la
Em yêu, anh nghe những giai điệu khi trái tim em đập
Em yêu, nó ca vang với anh như
Fa la la, fa la la
Biết rằng đây là thời khắc của Giáng Sinh rồi

Fa la la, fa la la
Anh sẽ hoà nhịp con tim em với
Fa la la, fa la la
www.Loidich.com
Em yêu vì em là lý do mà nó như thế
Fa la la, fa la la

Em yêu, anh nghe những giai điệu khi trái tim em đập
Em yêu, nó ca vang với anh như
Fa la la, fa la la
www.Loidich.com
Biết rằng đây là thời khắc của Giáng Sinh rồi
Fa la la, fa la la

Như Giáng Sinh
Biết rằng là thời khắc của Giáng Sinh rồi
Fa la la, fa la la
Biết rằng là thời khắc của Giáng Sinh rồi..