Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Du Soleil Au Coeur (Sunshine In My Heart)

Lời bài hát gốc

Il est arrive
Par un matin de mai
Et du premier jour
J'ai su que je l'aimais
Vous allez sourire
Il m'a semble que j'avais
Du soleil au coeur
Du soleil au coeur
C'etait lui
Qui brillait dans ma vie

He arrived
A morning in may
And since the first day
I knew I was loving him
You will smile
I thought I had
Sunshine in my heart
Sunshine in my heart
It was him
Shining in my life
Le temps a passe
Si bien que je ne sais
Si on s'est connus
Un jour ou une annee
Mais je peux vous dire
Que j'ai encore aujourd'hui
Du soleil au coeur
Du soleil au coeur
Comme au jour
De notre premier jour

Time passed by
So fast that I don't know
If we knew each other
A day or a year
But I can tell you
That even today I still have
Sunshine in my heart
Sunshine in my heart
Like on the day
Of our first day
Je me dis souvent

I often say to myself
Pour combien de temps

For how much time
Encore un moment
Ou cent mille ans

One more moment
Or a hundred thousand years
Tant que je vivrai
Jamais je n'oublierai
L'emerveillement
De ce matin de mai
Tout au fond de moi
Je sais que j'aurai toujours
Du soleil au coeur
Du soleil au coeur
Quand mon coeur
Un jour s'arretera

As long as I'll live
I'll never forget
The amazement
Of this morning of may
Deep inside myself
I know that I'll always have
Sunshine in my heart
Sunshine in my heart
When my heart
One day will stop

Lời dịch

Mặt trời trong tim
Anh đến vào một sáng tháng năm
Và ngay từ ngày đầu tiên ấy
Em đã biết rằng em yêu anh
Anh cười khiến em cảm thấy như em có một mặt trời trong tim
Chính anh toả sáng cuộc sống của em

Thời gian trôi nhanh
Em cũng chẳng biết đôi ta đã gặp nhau một ngày hay một năm
Nhưng em có thể nói với anh rằng ngày hôm nay em vẫn có một mặt trời trong tim như ngày đầu ta gặp nhau

Em thường tự hỏi
Trong bao nhiêu thời gian, chỉ giây lát thôi, hay cả trăm nghìn năm em sống
Em mãi không quên niềm bất ngờ của buổi sáng tháng năm ấy
Sâu thẳm trong em
Em biết rằng em luôn có một mặt trời trong tim
Khi trong trái tim em
Một ngày khép lại