Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Come Away To The Water (OST The Hunger Games) - Ft. Rozzi Crane

Lời bài hát gốc

Come away little loss
Come away to the water
To the ones that are waiting only for you
Come away little loss
Come away to the water
Away from the life that you always knew
We are calling to you
Come away little light
Come away to the darkness
In the shade of the night we'll come looking for you
Come away little light
Come away to the darkness
To the ones appointed to see it through
We are calling for you
We are coming for you

Come away little lamb
Come away to the water
Give yourself so we might live anew
Come away little lamb
Come away to the slaughter
To the ones appointed to see this through
We are calling for you
We are coming for you

Come away little lamb
Come away to the water
To the arms that are waiting only for you
Come away little lamb come away to the slaughter
To the one appointed to see this through
We are calling for you
We are coming for you
We are coming for you
We are coming for you

Lời dịch

Rời xa khỏi những mất mát nhỏ bé
Rời xa đi và về với nước
Tới với những người đang trông đợi chỉ riêng em
Rời xa khỏi những mất mát nhỏ bé
Rời xa đi và về với nước
Rời xa khỏi cuộc sống mà em đã luôn biết
Chúng ta đang gọi em
Rời xa khỏi các ánh đèn nhỏ bé
Rời xa khỏi bóng tối
Chúng ta đến để tìm kiếm em trong bóng tối của màn đêm
Rời xa khỏi các ánh đèn nhỏ bé
Rời xa khỏi bóng tối
Tới với những con người được chỉ định đường vượt qua khỏi nó
Chúng ta đang gọi em
Chúng ta đang đến vì em

Rời xa khỏi con cừu bé nhỏ
Rời xa đi và về với nước
Trao tặng bản thân em để chúng ta có thể sống lại một lần nữa
Rời xa khỏi con cừu bé nhỏ
Rời xa khỏi để tàn sát
Tới với những con người được chỉ định đường vượt qua khỏi nó
Chúng ta đang gọi em
Chúng ta đang đến vì em

Rời xa khỏi con cừu bé nhỏ
Rời xa đi và về với nước
Tới những cánh tay đang trông đợi chỉ riêng em
Rời xa khỏi con cừu bé nhỏ rời xa khỏi để tàn sát
Tới với những con người được chỉ định đường vượt qua khỏi nó
Chúng ta đang gọi em
Chúng ta đang đến vì em
Chúng ta đang đến vì em
Chúng ta đang đến vì em