Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Caught in the middle

Lời bài hát gốc

(paul)
You said that love was just a state of mind,
A puzzle made of pieces you can’t find,
But for me you never really had the time,
I was blind ohhh.

(christian)
And everything that you meant to me,
Is written in the pages of my history,
But it’s over now as far as I can see,
Suddelnly...

(ben)
Things are so different now you’re gone
I thought it would be easy I was wrong
(and now I’m caught)
And now I’m caught in the middle
(caught in the middle)
Even though I’m with someone new
All I can think about is you
(and now I’m caught)
And now I’m caught in the middle.
(caught in the middle)

(mark)
And even though she brings me brighter days,
The thoughts of you are in my mind always,
Like a memory that I can’t erase,
It’s here to stay.

(ben)
Things are so different now you’re gone
I thought it would be easy I was wrong
(and now I’m caught)
And now I’m caught in the middle
(caught in the middle)
Even though I’m with someone new
All I can think about is you
(and now I’m caught)
And now I’m caught in the middle.
(caught in the middle)

(all)
So different
(ben)
So different
(all)
So easy
(ben)
So so easy
(all)
But I can’t get over you
(ben)
Can’t get over you
(all)
So different
(ben)
So different
(all)
So easy
(ben)
So easy
(all)
But I can’t get over you
(ben)
Can’t get over you no babe!

(ben)3
Things are so different now you’re gone
I thought it would be easy I was wrong
(and now I’m caught)
And now I’m caught in the middle
(caught in the middle)
Even though I’m with someone new
All I can think about is you
(and now I’m caught)
And now I’m caught in the middle.
(caught in the middle)

Lời dịch

Em nói rằng tình yêu là đúng là một tình trạng tâm lí
Một bài toán đố là những linh kiện mà em không thể tìm thấy
Nhưng đối với anh em chưa bao giờ thật sự có thời gian
Anh thật mù quáng

Và mọi thứ mà em muốn nói với anh
Được viết trong những trang nhật ký của anh
Nhưng nó đã qua và bây giờ như anh có thể nhìn thấy,.
Thật bất ngờ
Những điều khác lạ và giờ em ra đi.
Anh nghĩ rằng nó thật dễ dàng hay anh đã sai.
(và giờ anh bị giam cầm)
Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh.
(bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh).
Mặc dù anh với người mới nào đó
Tất cả anh có thể nghĩ là em
(và giờ anh bị giam cầm).
Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh
(bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh)

Và mặc dù cô ấy cho anh những ngày sáng sủa hơn,.
Những sự suy nghĩ của em trong tâm trí anh luôn luôn,.
Cũng như một kí ức mà anh không thể xóa nhòa
Nó là ở đây để ở lại

Những điều khác lạ và giờ em ra đi.
Anh nghĩ rằng nó thật dễ dàng hay anh đã sai.
(và giờ anh bị giam cầm)
Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh.
(bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh).
Mặc dù anh với người mới nào đó
Tất cả anh có thể nghĩ là em
(và giờ anh bị giam cầm).
Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh
(bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh)

Thật khác lạ
Thật dễ dàng
Nhưng anh không thể có em
Không thể có em
Không thể không có em cô bé
Những điều khác lạ và giờ em ra đi.
Anh nghĩ rằng nó thật dễ dàng hay anh đã sai.
(và giờ anh bị giam cầm)
Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh.
(bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh).
Mặc dù anh với người mới nào đó
Tất cả anh có thể nghĩ là em
(và giờ anh bị giam cầm).
Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh
(bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh)