Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Catch The Rainbow

Lời bài hát gốc

When evening falls
She'll run to me
Like whispered dreams
Your eyes can't see
Soft and warm
She'll touch my face
A bed of straw
Against the lace

We believed wed catch the rainbow
Ride the wind to the sun
Sail away on ships of wonder
But life's not a wheel
With chains made of steel
So bless me come the dawn
Come the dawn

Lời dịch

Khi chiều buông
Nàng chạy lại bên tôi
Tựa như giấc mộng thì thào
Mắt bạn không thể nhìn thấy được
Mềm mại và ấm áp
Nàng sẽ chạm vào mặt tôi
Môt chiếc giường rơm
Tương phản với những dải đăng ten

Chúng ta tin rằng sự hòa hợp bắt gặp cầu vồng
Hướng ngọn gió đến mặt trời
Ra khơi trên những con thuyền của sự tuyệt diệu
Nhưng cuộc sống này không phải là một cái bánh xe
Với những xích bằng thép
Vậy hãy nguyện cầu cho tôi đến được bình minh
Đến được bình minh