Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Breaking My Heart

Lời bài hát gốc

"Break My Heart"

Someone always gets their hearts stomped to the ground
And this is what I think every time I look around
I never thought that this would happen to me
I never thought that I'll end up this way

And now that you're through with me
Don't know what to do with me
I guess I'm my own again
Like I'm some kind of enemy
Never a friend to me
Remember when you used to say
These things will always be this way

[Chorus]
Why don't you, break my heart
Watch me fall apart you see
I'm falling apart, look what you're doing to me

Now I'm trying to get my heart up off the ground
My confidence is gone
Happiness can not be found
So look what you did to me
You got the best of me
And now I'm stuck with all the rest
It will never be the same

Why don't you, break my heart
Watch me fall apart you see
I'm falling apart, look what you're doing to me

Break my heart
Watch me fall apart you see
I'm falling apart, look what you're doing to me

All I ever wanted
Is look me standing here alone
It started with you and ended with me

All I ever needed
I had it with you in my arms
It started with you and ended with me

Break my heart
Watch me fall apart you see
I'm falling apart, look what you're doing to me

Why don't you, break my heart
Watch me fall apart you see
I'm falling apart, look what you're doing to me

Why don't you, break my heart
Watch me fall apart you see
I'm falling apart, look what you're doing to me

Why don't you, break my heart
Break my heart
Break my heart
Break my heart
Break my heart
Break my heart
Break my heart

Lời dịch

Break my heart

Ai đó luôn để con tim họ đập thật mạnh
Và đây những gì em nghĩ mỗi lúc em nhìn quanh
Em chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với em
Em chưa từng nghĩ em sẽ kết thúc thế này

Và giờ khi anh bước qua em
Không biết phải làm gì với em
Em đoán em lại một mình
Như là kẻ thù khắc nghiệt nhất của chính mình
Không bao giờ là một người bạn với em
Hãy nhớ lúc anh đã từng nói
Những điều này sẽ luôn như thế thôi

Tại sao anh không, làm tan vỡ trái tim em
Xem em suy sụp anh thấy đó
Em đang suy sụp, nhìn xem những gì anh đang làm với em

Giờ đây em đang cố chữa lành con tim em
Lòng tin của em đã cạn
Hạnh phúc không thể tìm thấy..
Vì thế hãy xem những gì đã làm với em đi
Anh đã có những thứ tốt đẹp nhất của em rồi
Và giờ đây em mắc kẹt điều còn lại
Sẽ không bao giờ như thế nữa đâu

Tại sao anh không, làm tan nát con tim em
Xem em suy sụp anh thấy đó
Em đang suy sụp, nhìn xem những gì anh đang làm với em

Làm tan vỡ trái tim em
Xem em suy sụp anh thấy đó
Em đang suy sụp, nhìn xem những gì anh đang làm với em

Tất cả những gì em từng cần
Nhìn em đang đứng đây một mình
Với anh là khởi đầu và kết thúc với em

Tất cả những gì em từng cần
Cùng anh em đã có nó trong tay mình
Với anh là khởi đầu và kết thúc với em

Làm tan vỡ trái tim em
Xem em suy sụp anh thấy đó
Em đang suy sụp, nhìn xem những gì anh đang làm với em

Tại sao anh không, Làm tan vỡ trái tim em
Xem em suy sụp anh thấy đó
Em đang suy sụp, nhìn xem những gì anh đang làm với em

Tại sao anh không, làm tan nát con tim em
Xem em suy sụp anh thấy đó
Em đang suy sụp, nhìn xem những gì anh đang làm với em

Tại sao anh không, làm tan vỡ trái tim em
Làm tan vỡ trái tim em
Làm tan vỡ trái tim em
Làm tan vỡ trái tim em
Làm tan vỡ trái tim em
Làm tan vỡ trái tim em
Làm tan vỡ trái tim em