Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Between You And Me

Lời bài hát gốc

Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness
Can you
Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness
Can you stop,

stop talking to your two friends about us
They don’t know about us
They don’t know what’s going on
Stop, stop calling them after we argue
you, you’re not thinking are you
this can go no way but wrong

and I, I won’t try to make this right with you
If I’m, the bad guy
every time we fight they’re in your ear
with the drama
Quick to tell you Imma do you wrong
Baby they need to get gone
And you need to

Let our business be
Between you and me
Don’t tell nobody
They don’t need to know how we do
If you’re mad at me
Just be mad at me
But let our business be keep me and you
Between me and you

It’s our problem
should not be conversation
For your lonely homegirls
All they doing is hating
They don’t wanna see you
happy and all in love
They wanna break us up
So they can be the one

and I, I won’t try to make this right with you
If I’m, the bad guy
every time we fight they’re in your ear
with the drama
Quick to tell you I’m gon do you wrong
Baby they need to get gone
And you need to

Let our business be
Between you and me
Don’t tell nobody
They don’t need to know how we do
If you’re mad at me
Just be mad at me
But let our business be keep me and you
Between me and you

And it won’t get any better
If we keep including people who
Don’t want us together
Boy it’s you and me
Leave everybody
On the outside
We’ll be all right

Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness
Whoa ooh oh
Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness
Just tell em’ to mind their buisness

Let our business be
Between you and me
Don’t tell nobody
They don’t need to know how we do
If you’re mad at me
Just be mad at me
But let our business be keep me and you
Between me and you
(repeat)

Lời dịch

Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Em có thể không
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Em có thể dừng lại không

Hãy thôi kể với bạn bè về chuyện của chúng ta đi
Họ không hề hiểu chúng ta đâu
Họ không hiểu điều gì đang diễn ra đâu
Hãy dừng, dừng gọi cho họ sau khi ta cãi nhau
Em, em không hề nghĩ phải không
Điều này chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi

Và anh, anh sẽ không cố gắng làm vừa lòng em nữa
Nếu anh là một người đàn ông xấu xa
Mỗi lần ta cãi nhau họ lại reo rắc vào tai em
Những điều ngớ ngẩn
Sẽ nói với em anh sẽ khiến em phải sai lầm
Em yêu họ phải ra đi thôi
Và em cũng vậy

Hãy để việc của chúng ta
Chỉ dừng lại giữa anh và em
Đừng kể với bất cứ ai
Họ không cần biết chúng ta làm gì
Nếu em tức giận với anh
Chỉ là tức giận thôi
Hãy để việc của chúng ta chỉ dừng lại giữa anh và em
Giữa anh và em
Đó là vấn đề của riêng ta
Không nên đưa ra tranh luận
Với những cô bạn còn độc thân của em
Họ sẽ chỉ ghét bỏ
Họ không muốn thấy em
Hạnh phúc trong tình yêu
Họ muốn chúng ta chia tay
Để họ có thể chen chân vào

Và anh, anh sẽ không cố gắng làm vừa lòng em nữa
Nếu anh là một người đàn ông xấu xa
Mỗi lần ta cãi nhau họ lại reo rắc vào tai em
Những điều ngớ ngẩn
Sẽ nói với em anh sẽ khiến em phải sai lầm
Em yêu họ phải ra đi thôi
Và em cũng vậy

Hãy để việc của chúng ta
Chỉ dừng lại giữa anh và em
Đừng kể với bất cứ ai
Họ không cần biết chúng ta làm gì
Nếu em tức giận với anh
Chỉ là tức giận thôi
Hãy để việc của chúng ta chỉ dừng lại giữa anh và em
Giữa anh và em
Và mọi chuyện chẳng thể tốt đẹp nữa
Dường như ta có cả những người bạn
Không muốn chúng ta ở bên nhau
Trời ạ đó là chuyện của em và anh
Hãy gạt mọi người
Ra khỏi chuyện của chúng ta
Chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Oh oh oh oh oh
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Chỉ cần bảo họ hãy lo việc của họ đi
Em có thể dừng

Hãy để việc của chúng ta
Chỉ dừng lại giữa anh và em
Đừng kể với bất cứ ai
Họ không cần biết chúng ta làm gì
Nếu em tức giận với anh
Chỉ là tức giận thôi
Hãy để việc của chúng ta chỉ dừng lại giữa anh và em
Giữa anh và em
(lặp lại)