Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát Before Your Love

Lời bài hát gốc

I wonder how I ever make it through a day
How did I settle for the world in shades of gray
When you go in circles all the scenery looks the same
And you don't know why
And I looked into your eyes
Where the road stretched out in front of me
And I realized

I'd never live
Before your love
I'd never felt
Before your touch
And I'd never needed anyone
To make me feel alive
But then again,
I wasn't really livin'

I'd never lived...
Before your love

I wanted more than just an ordinary life
All of my dreams, seemed like castles in the sky
I stand before you and my heart is in your hands
And I dont know how
I'd survive without your kiss
Before Your Love lyrics on
Cuz you've given me
A reason to exist

I'd never lived
Before your love
I'd never felt
Before your touch
I'd never needed anyone
To make me feel alive
But then again,
I wasn't really livin'

I'd never lived... before your love
I'd never lived... Before your love

And I don't know why
Why the sun decides to shine
But you've breathed your love into me just in time
I'd never lived
Before your love
I'd never felt
Before your touch
I'd never needed anyone
To make me feel alive
But then again
I wasn't really livin'

I'd never lived
I'd never lived
Before!...
Your!!...
Love!!!...

Lời dịch

Em tự hỏi sao mình có thể sống qua ngày
Sao em có thể ổn định trong thế giới tăm tối này
Khi anh đi vòng tròn thì cảnh vật không gì thay đổi
Và anh không hiểu tại sao
Và em nhìn vào mắt anh
Nơi con đường trải rộng trước mặt em
Và em nhận ra

Em chưa không bao giờ sống thật sự
Trước khi tình yêu của anh đến
Em chưa bao giờ có cảm giác gì
Trước khi sự vuốt ve của anh hiện hữu
Và em đã không cần bất cứ ai
Để làm cho em cảm thấy mình đang sống
Nhưng rồi một lần nữa
Em đã không thật sự sống trên đời này

Em chưa không bao giờ sống thật sự
Trước khi tình yêu của anh đến

Em cần cái gì đó hơn là một cuộc sống bình thường
Tất cả những giấc mơ của em, có vẻ như là những lâu đài trên trời
Em đứng trước anh và trái tim em trong tay anh
Và em không biết làm cách nào
Em có thể tồn tại mà thiếu nụ hôn của anh
Vì anh trao em
Lý do để tồn tại

[Điệp khúc]

Em chưa không bao giờ sống thật sự
Trước khi tình yêu của anh đến
[x2]

Và em không hiểu tại sao
Mặt trời quyết định rọi ánh dương quang
Nhưng anh thổi hơi tình yêu của anh vào em thật đúng lúc

[Điệp khúc]
Em chưa không bao giờ thật sự sống
Trước khi tình yêu của anh đến