Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát All The Things She Said

Lời bài hát gốc

ALL THE THINGS SHE SAID

All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (3x)
All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (2x)
All the things she said,
All the things she said,
This is not enough,
Enough. (Echo 3x)

I'm in serious ...., I feel totally lost,
If I'm asking for help it's only because,
Being with you has opened my eyes,
Could I ever believe such a perfect surprise?

I keep asking myself, wondering how.
I keep closing my eyes but I can't block you out.
Wanna fly to a place where it's just you and me,
Nobody else so we can be free. (Echo 1x)

All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (3x)
All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (2x)
All the things she said,
This is not enough. (2x)

All the things she said,
All the things she said.

All the things she said,
All the things she said.

All the things she said,
All the things she said.

All the things she said.

And I'm all mixed up, feeling cornered and rushed,
They say it's my fault but I want her so much.
Wanna fly her away where the sun and rain,
Come in over my face, wash away all the shame.
When they stop and stare - don't worry me.
‘Cause I'm feelin' for her what she's feeling for me.
I can try to pretend, I can try to forget,
But it's driving me mad, going out of my head

All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (3x)
All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (2x)
All the things she said,
This is not enough. (2x)

All the things she said. (11x)

Mother looking at me,
Tell me what do you see?
Yes, I've lost my mind.

Daddy lookin' at me,
Will I ever be free?
Have I crossed the line?

All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (3x)
All the things she said,
All the things she said,
Runnin' through my head. (2x)
All the things she said,
This is not enough. (2x)

All the things she said. (Echo 3x)

Lời dịch

Tất cả những điều cô ấy đã nói

Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ
Chưa đủ

Thành thực tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng
Nếu tôi có khẩn cầu, đó là chỉ vì
Ở cạnh cổ đã làm tôi mở mắt
Tôi có thể nào tin vào điều ngạc nhiên đến thế chăng

Tôi hỏi mình phải làm sao
Tôi nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngăn được bóng hình em
Muốn bay đến một nơi chỉ có đôi ta
Không có ai vì thế chúng ta có được tự do

Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ

Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói

Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói

Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói

Tất cả những điều cô ấy đã nói

Và tôi hoàn toàn bối rối, cảm giác bị xô đẩy dồn vào góc tường
Họ nói đó là lỗi của tôi, nhưng tôi cần cô ấy lắm
Muốn bay xa cùng cô ấy nơi nắng và mưa cuốn trôi tất cả tủi hẹn
Khi họ đứng lại và nhìn chằm chằm - đừng làm tôi lo lắng
Vì tôi cảm nhận được ở cô ấy những gì cô ấy cảm nhận ở tôi
Tôi cố giả vờ, cố quên
Nhưng nó làm tôi phát điên và làm tôi mất trí

Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, chưa đủ

Tất cả những điều cô ấy đã nói (11x)

Mẹ ơi, hãy nhìn con
Nói cho con những gì mẹ thấy
Vâng, con đã mất trí rồi

Bố ơi, nhìn con
Con sẽ được tự do không?
Con đã vượt qua giới hạn phải không?

Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Tất cả những điều cô ấy đã nói
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ

Tất cả những điều cô ấy đã nói