Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát 4AM

Lời bài hát gốc

[Verse 1:]
Sitting here feeling kinda crazy
But not just any crazy
It's the kind you feel when you love somebody
And I know that my baby
Is calling somebody else baby
And I can't sit still
Look how gone it got me

[Bridge:]
Who knew that my heart could have a bruise
You see this scar here on my chest?
I'm hurting and he don't even care

[Chorus:]
It's 4 AM and my lover won't answer
He's probably somewhere with a dancer
Sippin' champagne while I'm in his bed

It's 4 AM and I think I might lose it
This motherfucker thinking I'm stupid
He must have bumped his head
Don't he know it's 4 AM

[Verse 2:]
Standing here and I'm getting heated
Pourin' me up a drink I swear I need it
I think I'm about
About to hurt somebody
Swear this man is begging me to leave him
Getting sick of being so mistreated
Another night without...
...Without his arms around me

[Bridge:]
Who knew that my heart could have a bruise
You see this scar here on my chest?
I'm hurting and he don't even care

[Chorus:]
It's 4 AM and my lover won't answer
He's probably somewhere with a dancer
Sippin' champagne while I'm in his bed

It's 4 AM and I think I might lose it
This motherfucker thinking I'm stupid
He must have bumped his head
Don't he know it's 4 AM

[Breakdown:]
I don't deserve this life
I'd make the perfect wife
And I know love's a sacrifice
But who's gonna sacrifice for me, and give me all their time and...

[Bridge:]
Who knew that my heart could have a bruise
You see this scar here on my chest?
I'm hurting and he don't even care

[Chorus:]
It's 4 AM and my lover won't answer
He's probably somewhere with a dancer
Sippin' champagne while I'm in his bed

It's 4 AM and I think I might lose it
This motherfucker thinking I'm stupid
He must have bumped his head
Don't he know it's 4 AM

Lời dịch

[Verse 1:]
Ngồi nơi đây, thấy hơi điên điên rồi
Nhưng không có điên chút nào đâu
Đó là thứ điên bạn cảm thấy khi yêu một ai đó
Và tôi biết rằng người tôi yêu
Đang gọi người khác là em yêu
Và tôi chẳng thể ngồi yên được
Coi nó khiến tôi quắt quay đến thế nào đi!

[Bridge:]
Ai ngờ rằng tim tôi có thể hằn in một dấu bầm
Có thấy vết thương này trên ngực tôi không?
Tôi đang đau mà anh ta thậm chí chẳng đoái hoài

[Chorus:]
Đã 4 giờ sáng
Và người yêu tôi sẽ chả bắt máy đâu
Có lẽ anh ta đang ở đâu đó với một ả gái nhảy
Nhấm nháp sâm-banh trong khi tôi nằm trơ trọi trên giường anh ta

Đã 4 giờ sáng
Và tôi nghĩ chắc mình tức chết mất(1)
Gã bạc tình này đang tưởng tôi là con ngốc
Chắc hắn tự đập đầu mình rồi(2)
Bộ hắn không biết đã 4 giờ sáng rồi sao?

[Verse 2:]
Đứng ở đây và tôi sôi máu lên rồi
Rót đầy cho tôi một li đi, thề là tôi cần nó
Tôi nghĩ mình sắp “xử” một ai đó
Dám chắc gã này sẽ van tôi bỏ hắn
Phát chán cảnh bị ngược đãi lắm rồi
Lại một đêm nữa không có…(3)
…Không có vòng tay anh ôm tôi

[Bridge:]
Ai ngờ rằng tim tôi có thể hằn in một dấu bầm
Có thấy vết thương này trên ngực tôi không?
Tôi đang đau mà anh ta thậm chí chẳng đoái hoài

[Chorus:]
Đã 4 giờ sáng
Và người yêu tôi sẽ chả bắt máy đâu
Có lẽ anh ta đang ở đâu đó với một ả gái nhảy
Nhấm nháp sâm-banh trong khi tôi nằm trơ trọi trên giường anh ta

Đã 4 giờ sáng
Và tôi nghĩ chắc mình tức chết mất
Gã bạc tình này đang tưởng tôi là con ngốc
Chắc hắn tự đập đầu mình rồi
Bộ hắn không biết đã 4 giờ sáng rồi sao?

[Breakdown:]
Tôi đâu đáng phải chịu cảnh sống thế này
Tôi đã trở thành người vợ chu toàn kia mà(4)
Và tôi hiểu tình yêu là một sự hi sinh
Nhưng rồi ai sẽ hi sinh cho tôi, và dành trọn cả đời họ cho tôi, và…

[Bridge:]
Ai ngờ rằng tim tôi có thể hằn in một dấu bầm
Có thấy vết thương này trên ngực tôi không?
Tôi đang đau mà anh ta thậm chí chẳng đoái hoài

[Chorus:]
Đã 4 giờ sáng
Và người yêu tôi sẽ chả bắt máy đâu
Có lẽ anh ta đang ở đâu đó với một ả gái nhảy
Nhấm nháp sâm-banh trong khi tôi nằm trơ trọi trên giường anh ta

Đã 4 giờ sáng
Và tôi nghĩ chắc mình tức chết mất
Gã bạc tình này đang tưởng tôi là con ngốc
Chắc hắn tự đập đầu mình rồi
Bộ hắn không biết đã 4 giờ sáng rồi sao?