Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng Tìm
Lời dịch Nhạc Việt Nam VietSub Nhạc không lời Nhạc Remix Nhạc Vàng

Lời bài hát ������ ��� - Carrot Song (My Girl OST) / Lee Da Hae

Lời bài hát gốc

아~ 아~ 아~ 당근송
Ah ah ah… Obvious Song!
나 보고싶니? (당근)
Do you miss me? (Obvious!)
나 생각나니? (당근)
Do you think about me? (Obvious!)
I Love You You Love Me (당근당근당근)
I love you, you love me (Obvious! Obvious! Obvious!)
나 조아하니? (당근)
Do you like me? (Obvious!)
나 사랑하니? (당근)
Do you love me? (Obvious!)
I Love You You Love Me (당근당근당근)
I love you, you love me (Obvious! Obvious! Obvious!)
나 변하지마 (당근)
Don’t ever change (Obvious!)
언제까지나 (당근)
Forever and ever (Obvious!)
조아해 조아해 (당근당근당근)
I like you, I like you
늘 행복해요 (당근)
Always be happy (Obvious!)
늘 즐거워요 (당근)
Always cheer up (Obvious!)
사랑해 사랑해 (당근~~송~)
I love you I love you (Obvious Song!)
때로는 짜증나고 때로는 힘들어도
Even though at times you feel irritable
Even though at times its difficult
너의 곁에 언제나 웃고 있는 날 생각해
Always think of me, who’ll always be smiling by your side
때로는 슬퍼지고 때로는 외로워도
Even though at times you feel sad
Even though at times its lonely
너의 곁에 언제나 함께하는 나를 생각해
Always think of me, who’ll always be with you
당근송~
Obvious Song!

ah~ ah~ ah~ ah~~

----------PhiênÂm-----------

ah~ ah~ ah~ ah~~

dang geun song!
na bo go ship ni? (dang geun!)
na saeng gak na ni? (dang geun!)
I love you You love me!
dang geun! dang geun! dang geun! dang geun

na jo a ha ni? (dang geun!)
na sa rang ha ni? (dang geun!)
I love you You love me!
dang geun! dang geun! dang geun! dang geun!

na ddo na ji ma (dang geun!)
boo tak i ya (dang geun!)
jo a hae jo a hae
dang geun! dang geun! dang geun!

na heng bok hae yo (dang geun!)
na jeul go wo yo (dang geun!)
sa rang hae sa rang hae

ddae ro nun jja jeung na go
dde ro nun him dul ro do
no e kyo te on je na oot go it nun nal saeng gak hae

ddae ro nun seul po ji go dde ro nun we ro wo do
no e kyo te on je na ham gge ha nun na rul saeng gak hae.

Lời dịch

Ah ah ah… Một bài hát không thể nào chối bỏ !
Bạn có nhớ tôi không? (Hiển nhiên!)
Bạn có nghĩ đến tôi không? (Hiển nhiên!)
Tôi yêu bạn, bạn yêu tôi (Hiển nhiên rồi … )
Bạn có mến tôi không (Hiển nhiên!)
Bạn có yêu tôi không ? (Hiển nhiên!)
Tôi yêu bạn, bạn yêu tôi (Hiển nhiên rồi … )
Đừng bao giờ đổi thay nhé ! (Hiển nhiên!)
Mãi mãi và mãi mãi (Hiển nhiên!)
Tôi mến bạn, tôi mến bạn lắm
Hãy luôn hạnh phúc nhé . (Hiển nhiên!)
Hãy luôn vui vẻ (Hiển nhiên!)

Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn (Hiển nhiên rồi … )
Dù có đôi lúc bạn cảm thấy cáu gắt
Dù những lúc ấy thật khó khăn
Hãy luôn nghĩ đến tôi nhé, người sẽ luôn mỉm cười bên bạn
Dù có đôi lúc bạn cảm thấy buồn chán
Dù có đôi lúc bạn thật cô đơn
Hãy luôn nghĩ đến tôi nhé, người sẽ luôn ở bên cạnh bạn

Một bài hát không thể nào chối bỏ !