Bạn đang nghe bài hát Santa Clause Lane của Hilary Duff


trong playlist Những bài hát bất hủ dịp Giáng Sinh

Bài hát trong Playlist này


Các Playlist hay khác


BÁO LỖI TẢI NHẠC

Nhạc sẽ không tự chuyển bài tiếp theo, bạn ấn nút NEXT để chuyển.
I remeber last Christmas Eve
Something happened that I couldn't believe
I went for a walk as the snow came down
And when it stopped I was in a different town
And the sign said have no fear; your not lost your here!

Walk in this Christmas
Down Santa Clause Lane
No need to wonder
No need to explain
Just have soime faith in what you see
Your right here where you wanna be
Walk in this Christmas
Down Santa Clause Lane
Down Santa Clause Lane

Elves were standing in the street
Snow men and reindeer came out to greet
Silver bells chimed frim far away
As Santa rode by on an open sleigh
And he told me have no fear
Your not lost, your here!

Walk in this Christmas
Down Santa Clause Lane
No need to wonder
No need to explain
Just have soime faith in what you see
Your right here where you wanna be
Walk in this Christmas
Down Santa Clause Lane
Down Santa Clause Lane

I don't know How
I dont know when
but one day
I'll be back again

And he told me have no fear
Your not lost your here

Walk in this Christmas
Down Santa Clause Lane
No need to wonder
No need to explain
Just have soime faith in what you see
Your right here where you wanna be
Walk in this Christmas
Down Santa Clause Lane
Down Santa Clause Lane
Down Santa Clause Lane
Down Santa Clause Lane
Down Santa Clause Lane
Em vẫn nhớ giáng sinh đêm nào
Vài điều đã khiến em không thể nào tin nổi
Dạo bước dưới bóng tuyết đang rơi
Và khi nó ngừng hẳn, em nơi đây chốn thị trấn xa lạ
Và em chợt nhận ra chẳng điều gì phải sợ hãi, em sẽ chẳng thể đánh mất chính mình nơi đây

Dạo bước trong đêm giáng sinh
Đến làng của ông già Noel
Không cần phải buâng khuâng
Không cần phải diễn giải
Giữ vững niềm tin vào những điều trông thấy
Bạn sẽ nơi đây, nơi hằng ước mong
Dạo bước trong đêm giáng sinh
Đến làng của ông già Noel
Đến làng của ông già Noel

Những chú lùn đứng trên phố
Người tuyết và chú tuần lộc đến chào hỏi nhau
Chuông bạc ngân vang quoanh chốn đây
Thật tựa ông già Noel bay đến với cổ xe trượt
Và ông nói với em rằng chẳng cần gì phải buâng khuâng
Bởi em sẽ chẳng thể nào đánh mất chính mình, em nơi đây!

Dạo bước trong đêm giáng sinh
Đến làng của ông già Noel
Không cần phải buâng khuâng
Không cần phải diễn giải
Giữ vững niềm tin vào những điều trông thấy
Bạn sẽ nơi đây, nơi hằng ước mong
Dạo bước trong đêm giáng sinh
Đến làng của ông già Noel
Đến làng của ông già Noel

Em chẳng biết bằng cách nào
Em chẳng biết mình nơi đâu
Nhưng rồi một ngày
Em sẽ trở lại nơi đây

Và ông nói với em rằng chẳng cần gì phải buâng khuâng
Bởi em sẽ chẳng thể nào đánh mất chính mình, em nơi đây!

Dạo bước trong đêm giáng sinh
Đến làng của ông già Noel
Không cần phải buâng khuâng
Không cần phải diễn giải
Giữ vững niềm tin vào những điều trông thấy
Bạn sẽ nơi đây, nơi hằng ước mong
Dạo bước trong đêm giáng sinh
Đến làng của ông già Noel
Đến làng của ông già Noel
Đến làng của ông già Noel
Đến làng của ông già Noel
Đến làng của ông già Noel
Loading...