Bạn đang nghe bài hát Day By Day của Eliane Elias


trong playlist Lời dịch được tìm kiếm nhiều nhất 2015

Bài hát trong Playlist này


Các Playlist hay khác


BÁO LỖI TẢI NHẠC

Nhạc sẽ không tự chuyển bài tiếp theo, bạn ấn nút NEXT để chuyển.
Day by day, I'm falling more in love with you
And day by day my love seems to grow
There isn't any end to my devotion
It's deeper dear by far than any ocean

I find that day by day
You're making all my dreams come true
So come what may I want you to know
I'm yours alone and I'm in love to stay
As we go through the years day by day

Day by day I'm falling more in love with you
And day by day my love seems to grow
There isn't any end to my devotion
It's deeper dear by far than any ocean

I find that day by day
You're making all my dreams come true
So come what may I want you to know
I'm yours alone and I'm in love to stay
As we go through the years day by day

I find that day by day
You're making all my dreams come true
So come what may I want you to know
I'm yours alone and I'm in love to stay
As we go through the years day by day
I'm yours alone and I'm in love to stay
As we go through the years day by day
Day by day, day by day, day by day
Ngày qua ngày em phải lòng anh nhiều hơn
Và ngày qua ngày tình yêu trong em dần lớn.
Chẳng có một kết quả cho tấm lòng của em
Vì lòng em sâu thẳm hơn bất cứ đại dương nào

Em tìm kiếm ngày qua ngày
Em đang biến ước mơ thành sự thật
Hết sức mình có thể là điều em muốn anh biết
Em là của riêng anh và em giữ mãi tình yêu này
Để đôi mình cùng đi qua năm tháng ngày qua ngày

Ngày qua ngày em phải lòng anh nhiều hơn
Và ngày qua ngày tình yêu trong em dần lớn.
Chẳng có một kết quả cho tấm lòng của em
Vì lòng em sâu thẳm hơn bất cứ đại dương nào

Em tìm kiếm ngày qua ngày
Em đang biến ước mơ thành sự thật
Hết sức mình có thể là điều em muốn anh biết
Em là của riêng anh và em giữ mãi tình yêu này
Để đôi mình cùng đi qua năm tháng ngày qua ngày

Em tìm kiếm ngày qua ngày
Em đang biến ước mơ thành sự thật
Hết sức mình có thể là điều em muốn anh biết
Em là của riêng anh và em giữ mãi tình yêu này
Để đôi mình cùng đi qua năm tháng ngày qua ngày
Em là của riêng anh và em giữ mãi tình yêu này
Để đôi mình cùng đi qua năm tháng ngày qua ngày
Ngày qua ngày...
Loading...