Lời dịch bài hát Wish I Stayed
Ca sĩ:


Why can't we speak another language, one we all agree on?
Why and when men look outside, do they see houses,
Instead of the fields they grew from?
We are constantly uprooted from them, making us tiresome and fearful,
Can you get up right now? Endeavour to free-fall.

'Cause you can fall if you want to, it's just a matter of how far,
You've treasured your home town, but you've forgotten where you are.
And it will stay with you until you're mind's been found,
and it has been found wondering around.

With that skipping rope, the trampoline,
The crafty smoke that made us choke,
But we didn't give up hope.
It's the simple ways of getting paid,
The carelessness of running away,
I wish I stayed,
I wish I stayed,
I wish I stayed.

Patterns all arranged in my background,
It's pillars and posts keeping this country on form.
Letters were all sent with no addresses so that people can't discover.
We're always undercover.
Why do I always draw triangles instead of words this paper so deserves?

'Cause you see,
I don't own my clothes but I own my mind,
And it's not what you've lost,
But it's what you find.

We found that skipping rope, the trampoline,
The crafty smoke that made us choke,
But we didn't give up hope.
It's the simple ways of getting paid,
The carelessness of running away,
I wish I stayed,
I wish I stayed,
I wish I stayed.

'Cause you can fall if you want to, it's just a matter of how far,
You've treasured your home town, but you've forgotten where you are.
And it will stay with you 'til you're mind's been found,
and it has been found wondering around.

With that skipping rope, the trampoline,
The crafty smoke that made us choke,
But we didn't give up hope.
It's the simple ways of getting paid,
The carelessness of running away,
Now, I wish I stayed,
I wish I stayed,
I wish I stayed,
I wish I stayed,
I wish I stayed.
Sao ta không có chung ngôn ngữ mọi người đều đồng thuận
Tại sao và khi nào con người nhìn ra cửa sổ, họ có thấy những ngôi nhà
Thay thế những cánh đồng nơi họ từng lớn lên
Ta cùng đồng lòng nhổ rễ lên, việc làm có thể làm ta mệt nhọc và e ngại,
Bạn có thể đứng dậy ngay lúc này? Gắng sức để rơi tự do

Vì bạn có thể trượt ngã nếu bạn muốn thế, vấn đề chỉ là bao xa thôi,
Bạn trân trọng quê hương, nhưng lại quên mình đang ở đâu.
Và điều đó sẽ ở lại đến khi trí nhớ của bạn được tìm lại,
Và điều đó sẽ đã được tìm lại với những ngạc nhiên.

Với sợi dây nhảy, với tấm bạt lò xo
Làn khói mù mịt làm chúng ta bế tắc
Nhưng ta đã không từ bỏ hy vọng.
Có nhiều cách đơn giản để kiếm được tiền
Sự bấc trắc trên đường chốn chạy
Tôi ước mình đã ở lại
Tôi ước mình đã ở lại
Tôi ước minh đã ở lại.

Đủ loại hình mẫu xếp đầy trong đời tôi
Đó là những trụ cột giữ đất nước này trong khuôn mẫu.
Những lá thư được gửi đi mà không có địa để mọi người không phát hiện ra.
Chúng tôi luôn bí mật.
Tại sao tôi luôn luôn vẽ hình tam giác thay cho những từ của bài báo này để được khen ngợi ?

Bởi vì bạn thấy đó,
Tôi không sở hữu vật chất nhưng tôi sở hữu trí tuệ,
Và đó không phải những gì bạn đã mất,
Nhưng đó là những gì bạn tìm thấy.

Với sợi dây nhảy, với tấm bạt lò xo
Làn khói mù mịt làm chúng ta bế tắc
Nhưng ta đã không từ bỏ hy vọng.
Có nhiều cách đơn giản để kiếm được tiền
Sự bấc trắc trên đường chốn chạy
Tôi ước mình đã ở lại
Tôi ước mình đã ở lại
Tôi ước minh đã ở lại.

Vì bạn có thể trượt ngã nếu bạn muốn thế, vấn đề chỉ là bao xa thôi,
Bạn trân trọng quê hương, nhưng lại quên mình đang ở đâu.
Và điều đó sẽ ở lại đến khi trí nhớ của bạn được tìm lại,
Và điều đó sẽ đã được tìm lại với những ngạc nhiên.
Với sợi dây nhảy, với tấm bạt lò xo
Làn khói mù mịt làm chúng ta bế tắc
Nhưng ta đã không từ bỏ hy vọng.
Có nhiều cách đơn giản để kiếm được tiền
Sự bấc trắc trên đường chốn chạy
Tôi ước mình đã ở lại
Tôi ước mình đã ở lại
Tôi ước minh đã ở lại.
Học tiếng Anh qua lời bài hát Wish I Stayed trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Wish I Stayed có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Wish I Stayed, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Wish I Stayed bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Wish I Stayed, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...