Lời dịch bài hát Where Have All The Flowers Gone
Ca sĩ:


Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the young girls gone, long time passing?
Where have all the young girls gone, long time ago?
Where have all the young girls gone?
Gone for husbands, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the husbands gone, long time passing?
Where have all the husbands gone, long time ago?
Where have all the husbands gone?
Gone for soldiers, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the soldiers gone, long time passing?
Where have all the soldiers gone, long time ago?
Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

Where have all the graveyards gone, long time passing?
Where have all the graveyards gone, long time ago?
Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?

[ Softly: ]
Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, when will they ever learn?
Những bông hoa đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những bông hoa đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những bông hoa đi đâu mất rồi?
Những cô gái trẻ đã hái chúng hết, mọi bông hoa
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những cô gái trẻ đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những cô gái trẻ đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những cô gái trẻ đi đâu mất rồi?
Đi lấy chồng, mọi người đều thế
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những người chồng đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những người chồng đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những người chồng đi đâu mất rồi?
Đi lính hết rồi, mọi người đều đi hết.
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những người lính đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những người lính đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những người lính đi đâu mất rồi?
Họ chết hết rồi, mọi người đều chết hết.
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

Những nghĩa địa đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những nghĩa địa đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những nghĩa địa đâu mất rồi?
Đã hóa thành những bông hoa, mọi thứ đều thế.
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?

[Nhẹ nhàng]
Những bông hoa đi đâu mất rồi, thời gian qua lâu rồi ư?
Những bông hoa đi đâu mất rồi, đã xa xưa rồi sao?
Những bông hoa đi đâu mất rồi?
Những cô gái trẻ đã hái chúng hết, mọi bông hoa
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Ôi, khi nào thì họ mới học hỏi được?
Học tiếng Anh qua lời bài hát Where Have All The Flowers Gone trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Where Have All The Flowers Gone có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Where Have All The Flowers Gone, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Where Have All The Flowers Gone bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Where Have All The Flowers Gone, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...