Lời dịch bài hát Still Alive (Portal ED)
Ca sĩ:


Still Alive

This was a triumph.
I'm making a note here: HUGE SUCCESS.
It's hard to overstate my satisfaction.
Aperture Science
We do what we must because we can.
For the good of all of us.
Except the ones who are dead.

But there's no sense crying over every mistake.
You just keep on trying till you run out of cake.
And the Science gets done.
And you make a neat gun.
For the people who are still alive.

I'm not even angry.
I'm being so sincere right now.
Even though you broke my heart.
And killed me.
And tore me to pieces.
And threw every piece into a fire.
As they burned it hurt because I was so happy for you!
Now these points of data make a beautiful line.
And we're out of beta.
We're releasing on time.
So I'm GLaD. I got burned.
Think of all the things we learned
For the people who are still alive.

Go ahead and leave me.
I think I prefer to stay inside.
Maybe you'll find someone else to help you.
Maybe Black Mesa...
THAT WAS A JOKE.
HA HA. FAT CHANCE.
Anyway, this cake is great.
It's so delicious and moist.
Look at me still talking when there's Science to do.
When I look out there, it makes me GLaD I'm not you.
I've experiments to run.
There is research to be done.
On the people who are still alive.

And believe me I am still alive.
I'm doing Science and I'm still alive.
I feel FANTASTIC and I'm still alive.
While you're dying I'll be still alive.
And when you're dead I will be still alive.
STILL ALIVE.
Vẫn Tồn Tại

Đây là một thành tựu lớn.
Tôi đang ghi chú ở đây: THÀNH CÔNG RỰC RỠ.
Sự mãn nguyện của tôi không thể nói quá được đâu.
Tập đoàn Aperture Science
Ta làm những gì ta nên làm vì ta có thể làm.
Vì lợi ích của tất cả chúng ta.
Trừ những ai đã chết.

Hễ sai liền than thở thì chắng có nghĩa gì đâu.
Bạn cứ tiếp tục cố gắng tới khi nào hết bánh.
Và công trình Khoa Học hoàn thành.
Và bạn làm ra một khẩu súng tinh xảo.
Cho những ai còn sống.

Tôi không có giận gì hết.
Thậm chí lúc này tôi còn rất chân thành.
Dù bạn có phá nát trái tim tôi.
Và hủy hoại tôi.
Và đập tôi ra thành từng mảnh.
Và ném từng mảnh ấy vào trong lửa.
Khi chúng cháy thật đau vì tôi mừng cho bạn!
Những điểm dữ liệu giờ tạo nên một đường tuyệt đẹp.
Và chúng tôi qua giai đoạn thử nghiệm.
Chúng tôi đang xuất xưởng đúng thời hạn.
Vậy nên tôi VuI LắM
Tôi bị đốt cháy.
Nhớ tới những điều chúng tôi đã được học.
Vì những ai còn sống.

Cứ đi tiếp đi và để tôi ở lại.
Tôi nghĩ mình thích ở bên trong hơn.
Có thể bạn sẽ tìm ra người khác giúp đỡ bạn.
Biết đâu chừng là viện nghiên cứu Black Mesa...
GIỠN VỚI BẠN ĐẤY.
HA HA. KHÔNG ĐỜI NÀO ĐÂU.
Dù gì thì cái bánh cũng ngon lắm.
Nó rất ngon và âm ẩm.
Nhìn tôi đang huyên thuyên trong lúc cần phải nghiên cứu Khoa Học.
Khi tôi nhìn ra ngoài kia, tôi VuI LắM tôi không phải là bạn.
Tôi có thí nghiệm phải tiến hành đấy.
Có nghiên cứu cần được hoàn thành.
Trên những ai còn sống.

Và tin tôi đi tôi vẫn còn hoạt động đấy.
Tôi đang làm Khoa Học và tôi vẫn hoạt động.
Tôi thấy thật TUYỆT VỜI và tôi vẫn hoạt động.
Khi bạn đang hấp hối tôi vẫn sẽ hoạt động.
Và khi bạn chết đi tôi vẫn sẽ hoạt động.
VẪN TỒN TẠI.
Học tiếng Anh qua lời bài hát Still Alive (Portal ED) trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Still Alive (Portal ED) có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Still Alive (Portal ED), cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Still Alive (Portal ED) bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Still Alive (Portal ED), hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...