Lời dịch bài hát See You Soon
Ca sĩ:


So you lost your trust
And you never should have
No,you never should have
But don't break your back
If you ever hear this
But don't answer that
In a bullet proof vest
With the windows all closed
I'll be doing my best
I'll see you soon
In a telescope lens
And when all you want is friends
I'll see you soon

So they came for you
They came snapping at your heels
They come snapping at your heels
But don't break your back
If you ever hear this
But don't answer that

In a bullet proof vest
With the windows all closed
I'll be doing my best
I'll see you soon

In a telescope lens
And when all you want is friends
I'll see you soon
And oh,

And oh, you lost your trust
And oh, you lost your trust
No, don't lose your trust
No, you lost your trust
Vậy là bạn đánh mất niềm tin của mình
Và bạn không bao giờ nên như thế
Không, bạn không nên thế
Nhưng đừng cũng đừng quá sức
Nếu như bạn có bao giờ nghe thấy điều này
Nhưng đừng trả lời điều đó
Trong một bộ áo chống đạn
Với những khung cửa sổ đóng chặt
Tôi sẽ làm hết sức mình
Tôi sẽ sớm gặp bạn
Trong cặp kính viễn vọng
Và khi tất cả những gì bạn muốn là những người bạn
Tôi sẽ sớm gặp bạn thôi

Vậy là họ đến vì bạn
Họ đã đến liếm gót chân bạn
Họ đến liếm gót chân bạn
Nhưng đừng cố sức quá
Nếu bạn có bao giờ nghe thấy điều này
Nhưng đừng trả lời thế đó

Trong một bộ áo chống đạn
Với những khung cửa sổ đóng chặt
Tôi sẽ làm hết sức mình
Tôi sẽ sớm gặp bạn

Trong cặp kính viễn vọng
Và khi tất cả những gì bạn muốn là những người bạn
Tôi sẽ sớm gặp bạn thôi
Và ồ,

Và ồ, bạn đã đánh mất niềm tin
Và ồ, bạn đã đánh mất niềm tin
Không, đừng mất tin tưởng chứ
Không, bạn đã đánh mất niềm tin của mình rồi
Học tiếng Anh qua lời bài hát See You Soon trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc See You Soon có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát See You Soon, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát See You Soon bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát See You Soon, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...