Lời dịch bài hát Mas
Ca sĩ:


Spanish
mas
Creo que esta vez va ha ser como la otra vez
tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer.

Quiero que esta vez
no sea igual que ayer
vivo pensando en lo que quiero decirte.

Sólo quiero la verdad de tu boca
y de las cientas cosas que te pido

Yo quiero pedir:

Más
de tu corazón
más
de tu emoción
más
y de tu cuerpo
más
yo te daré lo que me das.

De tu alma
más
deja todo atrás mi amor
de ti yo quiero
Más, más, más!

Pierdes tu tiempo
día tras día
sin apreciar el amor que te ofrecía.

No quiero perder mas todo mi tiempo
al lado de alguien que no quiere entenderlo.

Sólo quiero la verdad de tu boca y
de las cientas cosas que te pido

Yo quiero pedir:

Más
de tu corazón
más
de tu emoción
más
y de tu cuerpo
más
yo te daré lo que me das.

De tu alma
más
deja todo atrás mi amor
de ti yo quiero
Más, más, más!

No quiero estar a tu espera
no quiero estar a tu espera
siempre, siempre a tu espera mi amor.

No quiero estar a tu espera
no quiero estar a tu espera
siempre, siempre a tu espera mi amor.

Más
de tu corazón
más
de tu emoción
más
y de tu cuerpo
más
yo te daré lo que me das.

De tu alma
más
deja todo atrás
quiero amar en total sin final.

Más
de tu corazón
más
de tu emoción
más
y de tu cuerpo
más
yo te daré lo que me das.

De tu alma
más
deja todo atrás mi amor
de ti yo quiero
Más, más, más!

Quiero amar en total
quiero amar en total.

Dame más de ti
Amor

Más, Más, Más!

English
More
I think this time is going to be like the other time
You already forgot everything that happened yesterday

I want this time
Not to be the same as yesterday
I live thinking of what I want to say to you.

I only want the truth from your mouth
And of the hundreds of things that I ask of you,

I want to ask:

More
than your heart
More
than your emotion
More
than your body
More
I will give you what you give me.

From your soul,
more
Leave everything behind, my love
From you I want
More, more, more!

You're wasting your time
Day after day
Without appreciating the love that I offered you.

I don't want to waste all my time
Beside someone who doesn't want to understand it.

I only want the truth from your mouth
And of the hundreds of things that I ask of you,

I want to ask:

More
than your heart
More
than your emotion
More
than your body
More
I will give you what you give me.

From your soul,
more
Leave everything behind, my love
From you I want
More, more, more!

I don't want to be waiting for you
I don't want to be waiting for you
Always, always waiting for you my love

I don't want to be waiting for you
I don't want to be waiting for you
Always, always waiting for you my love

More
than your heart
More
than your emotion
More
than your body
More
I will give you what you give me

From your soul
more
Leave everything behind my love
I want to love totally without ending

More
than your heart
More
than your emotion
More
than your body
More
I will give you what you give me

From your soul,
more
Leave everything behind, my love
From you I want
More, more, more!

I want to love totally
I want to love totally.

Give me more of you
Love

More, more, more!

Em nghĩ rằng lần này rồi sẽ cũng như bao lần khác
Anh đã quên hết mọi thứ diễn ra ngày hôm qua

Em muốn giây phút này,
Không giống như ngày hôm qua
Em cứ nghĩ mãi về những điều em muốn nói với anh

Em chỉ muốn anh thốt ra sự thực thôi
Và trong cả trăm điều em đòi hỏi từ anh

Em muốn,

Nhiều hơn
Trái tim anh
Nhiều hơn
Những xúc cảm trong anh
Nhiều hơn
Thân thể anh
Nhiều hơn!
Em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh đã trao cho em

Từ tâm hồn anh kìa,
Nhiều hơn nữa
Bỏ lại mọi thứ đằng sau đi, tình yêu của em
Từ anh, em muốn
Nhiều hơn, nhiều hơn nữa kìa!

Anh đang lãng phí thời giờ của mình
Ngày lại qua ngày
Mà chẳng một chút trân trọng tình cảm em dành cho anh

Và em không muốn lãng phí thời gian
Bên cạnh người nào đó chẳng muốn hiểu em

Em chỉ muốn anh thốt ra sự thực thôi
Và trong cả trăm điều em đòi hỏi từ anh

Em muốn,

Nhiều hơn
Trái tim anh
Nhiều hơn
Những xúc cảm trong anh
Nhiều hơn
Thân thể anh
Nhiều hơn!
Em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh đã trao cho em

Em không muốn đợi chờ anh nữa đâu x2
Mãi mãi, mãi mãi đợi chờ anh, tình yêu của em

Em không muốn đợi chờ anh nữa đâu x2
Mãi mãi, mãi mãi đợi chờ anh, tình yêu của em

Nhiều hơn
Trái tim anh
Nhiều hơn
Những xúc cảm trong anh
Nhiều hơn
Thân thể anh
Nhiều hơn!
Em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh đã trao cho em

Từ tâm hồn anh kìa,
Nhiều hơn nữa
Bỏ lại mọi thứ đằng sau đi, tình yêu của em
Em muốn tình yêu này là vĩnh cửu

Nhiều hơn
Trái tim anh
Nhiều hơn
Những xúc cảm trong anh
Nhiều hơn
Thân thể anh
Nhiều hơn!
Em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh đã trao cho em

Từ tâm hồn anh kìa,
Nhiều hơn nữa
Bỏ lại mọi thứ đằng sau đi, tình yêu của em
Em muốn tình yêu này là vĩnh cửu

Em muốn yêu mãi thôi x2

Hãy trao cho em nhiều hơn nữa đi
Tình yêu!

Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn!
Học tiếng Anh qua lời bài hát Mas trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Mas có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Mas, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Mas bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Mas, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...