Lời dịch bài hát Hide away
Ca sĩ:


"Hide Away"

Hiding Away
Losin' the day
As if it doesn't really matter
Saying Goodbye
Scared to say why
Afraid it will shatter our world
Show me some faith now
Trust me somehow

Why are we keepin' our secret
Why are we hiding ourselves away
Anyway we can hide away
I dont wanna fake it
I wanna make you believe, what I say
I wont let you...hide away

Where do we go
How do we know
What we're ever really after
Sometimes it's clear
When you are here
Nothing can shatter our world
I need some faith now
To trust you somehow

Why are we keepin' our secret
Why are we hiding ourselves away
Anyway we can hide away
I dont wanna fake it
I wanna make you believe what I say
I wont let you...hide away

Maybe i, maybe i, maybe i'm losin'
Maybe i, maybe i, maybe i'm OK
Turn around, look around, go around in circles
Dont run away, drift away, dont hide away

Why are we keepin' our secret
Why are we hiding ourselves away
Anyway you can, hide away
I dont wanna fake it
I wanna make you believe what I say
Ohh what I say
Believe what i said
I wont let you hide away, hide away

Hiding away, losin' my day
As if it doesn't really matter
Trốn đi
Để ngày trôi qua
Như thể là không quan trọng gì
Nói chia tay
Sợ phải nói ra tại sao
Sợ rằng điều đó sẽ chia cắt thế giới chúng ta
Hãy cho em thấy niền tin
Dù sao hãy tin em

Sao chúng ta cứ mãi giữ những bí mật
Sao chúng ta cứ phải che giấu bản thân
Dù sao chúng ta có thể trốn đi
Em không muốn giả tạo
Em muốn làm cho anh tin điều em nói
Em không để anh... trốn đi đâu

Chúng ta đi đâu
Làm sao chúng ta biết
Chúng ta thực sự theo đuổi cái gì
Đôi khi điều đó rõ ràng
Khi anh ở đây
Không gì có thể chia cắt thế giới chúng ta
Em cần niềm tin
Để tin tưởng anh (bằng cách này hay cách khác)

Sao chúng ta cứ mãi giữ những bí mật
Sao chúng ta cứ phải che giấu bản thân
Dù sao chúng ta có thể trốn đi
Em không muốn giả tạo
Em muốn làm cho anh tin điều em nói
Em không để anh... trốn đi đâu

Có lẽ em, có lẽ em, có lẽ em đang thua
Có lẽ em, có lẽ em, có lẽ em ổn
Xoay quanh, nhìn quang, đi quanh quẩn
Đừng chạy đi, đừng dạt đi, đừng trốn đi

Sao chúng ta cứ mãi giữ những bí mật
Sao chúng ta cứ phải che giấu bản thân
Dù sao chúng ta có thể trốn đi
Em không muốn giả tạo
Em muốn làm cho anh tin, điều em nói
Em không để anh... trốn đi đâu
Ôi, điều em nói
Hãy tin những gì em đã nói
Em không để cho anh trốn đi, trốn đi

Trốn đi, để ngày trôi qua
Như thể nó chẳng là gì cả...
Học tiếng Anh qua lời bài hát Hide away trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Hide away có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Hide away, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Hide away bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Hide away, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...