Lời dịch bài hát Hero
Ca sĩ:


Hero
Skillet

I'm just a step away
I'm just a breath away
Losing my faith today
Falling off the edge today

I am just a man
Not superhuman
I'm not superhuman
Someone save me from the hate

It's just another war
Just another family torn
Falling from my faith today
Just a step from the edge
Just another day in the world we live

I need a hero to save me now
I need a hero, save me now
I need a hero to save my life
A hero will save me just in time

I've gotta fight today
To live another day
Speaking my mind today
My voice will be heard today

I've gotta make a stand
But I am just a man
I'm not superhuman
My voice will be heard today

It's just another war
Just another family torn
My voice will be heard today
It's just another kill
The countdown begins to destroy ourselves

I need a hero to save me now
I need a hero, save me now
I need a hero to save my life
A hero will save me just in time

I need a hero to save my life
I need a hero, just in time
Save me just in time
Save me just in time

Who's gonna fight for what's right?
Who's gonna help us survive?
We're in the fight of our lives
And we're not ready to die

Who's gonna fight for the weak?
Who's gonna make 'em believe?
I've got a hero, I've got a hero
Living in me

I'm gonna fight for what's right
Today I'm speaking my mind
And if it kills me tonight
I will be ready to die

A hero's not afraid to give his life
A hero's gonna save me just in time

I need a hero to save me now
I need a hero, save me now
I need a hero to save my life
A hero will save me just in time

(I need a hero)
Who's gonna fight for what's right?
Who's gonna help us survive?

(I need a hero)
Who's gonna fight for the weak?
Who's gonna make 'em believe?
I've got a hero

I need a hero
A hero's gonna save me just in time

Người Hùng
Skillet

Tôi chỉ là một bước đi xa cách
Chỉ là một hơi thở xa cách
Đang mất đức tin của mình vào hôm nay
Đang rớt khỏi đường biên vào hôm nay

Tôi chỉ là một người đàn ông
Không là siêu nhân...
Tôi không là siêu nhân
Ai đó hãy cứu tôi khỏi lòng thù hận

Đấy chỉ là cuộc chiến khác
Chỉ là gia đinh khác bị cắt rời
Đang rơi khỏi đức tin của tôi vào hôm nay
Chỉ là một bước xa khỏi đường biên
Chỉ là ngày khác trong thế giới chúng ta sống

Tôi cần một người hùng
để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng
để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng
để cứu tôi lúc này
Một người hùng sẽ cứu tôi
vừa kịp lúc

Tôi phải chiến đấu hôm nay
Để sống một ngày khác
Bày tỏ suy nghĩ của mình một ngày khác
Giọng tôi sẽ được nghe thấy hôm nay
Tôi phải tạo ra chỗ đứng
Nhưng tôi chỉ là một người đàn ông
Tôi không là siêu nhân
Giọng của tôi sẽ được nghe thấy hôm nay

Đấy chỉ là cuộc chiến khác
Chỉ là gia đinh khác bị cắt rời
Giọng của tôi sẽ được nghe thấy hôm nay
Chỉ là sự giết chóc khác
Giọng của tôi sẽ được nghe thấy hôm nay
Sự đếm ngược bắt đầu hủy diệt chính ta

Tôi cần một người hùng để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng để cứu tôi lúc này
Một người hùng sẽ cứu tôi vừa kịp lúc
(x2)

Ai sẽ chiến đấu cho lẽ phải?
Ai sẽ giúp chúng ta tồn tại
Ta ở trong cuộc chiến của đời mình
Và ta không sẵn lòng để chết

Ai sẽ chiến đấu cho phe yếu?
Ai sẽ làm họ tin tưởng?
Tôi đã có một người hùng,
Tôi đã có một người hùng sống trong tôi

Tôi sẽ chiến đấu cho lẽ phải
Hôm nay tôi đang bày tỏ suy nghĩ của mình
Và nếu điều đấy giết chết tôi
Tôi sẽ sẵn lòng để chết

Một người hùng không e ngại cho đi cuộc sống của anh
Một người hùng sẽ cứu tôi vừa kịp lúc.
....

Học tiếng Anh qua lời bài hát Hero trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Hero có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Hero, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Hero bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Hero, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...