Lời dịch bài hát Hair
Ca sĩ:


Ooh, ooh, ooh, ooh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, woah

Whenever I’m dressed cool,
My parents put up a fight.
(Uh huh, uh huh)

And if I’m a hot shot,
Mom will cut my hair at night.
(Uh huh, uh huh)

And in the morning,
I’m short of my identity.
(Uh huh, uh huh)

I scream Mom and Dad,
Why can’t I be who I wanna be?
(Uh huh, uh huh) to be.

I just wanna be myself,
And I want you to love me for who I am.
I just wanna be myself,
And I want you to know, I am my hair.

I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, I’m not a freak,
I’ll just keep fighting to stay cool on the streets
I’ve had enough, enough, enough,
And this is my prayer, I swear,
I’m as free as my hair.
I’m as free as my hair.
I am my hair.
I am my hair.

As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair,
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.

Sometimes I waltz around,
Put on red highlights.
(Uh huh, uh huh)
Just because I want my friends,
To think I’m dynamite.
(Uh huh, uh huh)
And on Friday rockin', High school dance.
(Uh huh, uh huh)
I got my bangs to hide,
That I don’t stand a chance.
(Uh huh, uh huh) a chance.

I just wanna be myself,
And I want you to love me for who I am.
I just wanna be myself,
And I want you to know, I am my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, I’m not a freak,
I’ll just keep fighting to stay cool on the streets
I’ve had enough, enough, enough,
And this is my prayer, I swear,
I’m as free as my hair.
I’m as free as my hair.
I am my hair.
I am my hair.

As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair,
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
As free as my hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair
Hair, hair, hair,
Hair, hair, ha-ha-ha-hair.
Ha-ha-ha-hair.

I just want to be free, I just want to be me
And I want lots of friends that invite me to their parties.
I don’t wanna change, and I don’t wanna be ashamed.
I’m the spirit of my Hair, it’s all the glory that I bare.

I am my hair, I am my hair
I’m my hair, I am my hair
I am my hair, I am my hair
I am my hair, I am my hair
(It’s all the glory that I bare)

I am my hair, I am my hair
It’s all the glory that I bare
I am my hair, I am my hair
I’m my hair, yeah, yeah
(All the glory that I bare)
I’m my hair, yeah, yeah
(All the glory that I bare)
I’m my hair, yeah, yeah
(All the glory that I bare)
I’m my hair, yeah, yeah, yeah

I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, this is my prayer,
That I’ll die living just as free as my hair.
I’ve had enough, I’m not a freak,
I’ll just keep fighting to stay cool on the streets
I’ve had enough, enough, enough,
And this is my prayer, I swear,
I’m as free as my hair.
I’m as free as my hair.
I am my hair.
I am my hair.

Ooh, my hair, my hair.
Ooh, ooh, ooh, ooh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, woah

Hễ khi nào tôi ăn mặc mát mẻ,
Ba má tôi lại mắng cho một trận.
(Uh huh, uh huh)

Còn nếu tôi tóc tai lòe loẹt*
Đến tối mẹ sẽ cắt cụt tóc cho coi
(Uh huh, uh huh)

Và sáng ra
Tôi không có nét cá tính nữa rồi
(Uh huh, uh huh)

Tôi thét lên: Ba má ơi!
"Tại sao con không thể là người con muốn được chứ?"
(Uh huh, uh huh) muốn được.

Tôi chỉ muốn được là chính mình
Và tôi muốn các bạn yêu tôi vì chính con người tôi.
Tôi chỉ muốn được là chính mình
Và tôi muốn các bạn biết, tôi là mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, tôi không phải là một người quái dị
Tôi sẽ luôn đấu tranh để bình tĩnh trên các nẻo đường
Tôi đã lãnh đủ, lãnh đủ mọi chuyện...
Và đây là lời cầu nguyện của tôi, tôi thề
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi là mái tóc của tôi
Tôi là mái tóc của tôi đấy

Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tó

Thỉnh thoảng tôi nhảy điệu Van-xơ,
Khoác vào mình vẻ hào nhoáng
(uh huh, uh huh)
Chỉ bởi vì tôi muốn có bạn bè
Để nghĩ tôi được bùng nổ
(uh huh, uh huh)
Và vào ngày thứ sáu quay cuồng cùng vũ điệu học đường
(uh huh, uh huh)
Tôi có chiếc mái cắt ngang để che đi
Rằng tôi không có lấy một cơ hội
(Uh huh, uh huh) một cơ hội.

Tôi chỉ muốn được là chính mình
Và tôi muốn các bạn yêu tôi vì chính con người tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, tôi không phải là một người quái dị
Tôi sẽ luôn đấu tranh để bình tĩnh trên các nẻo đường
Tôi đã lãnh đủ, lãnh đủ mọi chuyện...
Và đây là lời cầu nguyện của tôi, tôi thề
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi là mái tóc của tôi
Tôi là mái tóc của tôi đấy

Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tự do tung bay như mái tóc, mái tóc, mái tóc của tôi
Tóc, tóc, t-o-o-tóc
Tóc, tóc, tóc,
Tóc, tóc, t-o-o-tóc

Tôi chỉ muốn được tự do, tôi chỉ muốn được là mình
Và tôi muốn có thật nhiều bạn mời tôi đến dự tiệc với họ
Tôi không muốn thay đổi, tôi không muốn bị xấu hổ
Tôi là linh hồn của mái tóc tôi, đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.

Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
(Đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)

Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.
Tôi là mái tóc của tôi, tôi là mái tóc của tôi đấy
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế!
(đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế!
(đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế!
(đó là tất cả hào quang mà tôi tỏa ra.)
Tôi là mái tóc của tôi, vâng, đúng thế, đúng thế!
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, đây là lời cầu nguyện của tôi,
Rằng tôi sẽ kết liễu cuộc đời chỉ để được tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi đã lãnh đủ, tôi không phải là một người quái dị
Tôi sẽ luôn đấu tranh để bình tĩnh trên các nẻo đường
Tôi đã lãnh đủ, lãnh đủ mọi chuyện...
Và đây là lời cầu nguyện của tôi, tôi thề
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi sẽ tự do tung bay như mái tóc của tôi.
Tôi là mái tóc của tôi
Tôi là mái tóc của tôi đấy

Ooh, tóc của tôi, tóc của tôi.
Học tiếng Anh qua lời bài hát Hair trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Hair có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Hair, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Hair bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Hair, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...