Lời dịch bài hát Give me forever (I do)
Ca sĩ:


Looking out, I see
and I know just how much you're a part of me.
I see you and I, together in life
so there's nothing I wouldn't do,
to make you my wife.

(Chorus)
Won't you give me forever to show
all of the love I have here for you.
And if you give me my reason for living
to love you, I love you, I do.

With this ring, I'm bound.
And I'll promise that I'll never let you down.
To family and friends and the Lord above,
I will swear I'll be true to you,
to give you my love.


(Chorus)
Won't you give me forever to show
all of the love I have here for you.
And if you give me my reason for living
to love you, I love you, I do.

Oh baby, I love you, forever and ever I do.

Won't you give me forever to show
all of the love I have here for you.
And if you give me my reason for living
To love you, I love you, I do.

To love you, I love you, I do.

To love you, I love you, I do.
Nhìn ra ngoài, tôi thấy
và tôi biết chỉ có bao nhiêu bạn là một phần của tôi.
Tôi thấy bạn và tôi, cùng nhau trong cuộc sống
vì vậy không có gì tôi sẽ không làm được gì,
để làm cho bạn vợ tôi.

(Chorus)
Sẽ không cho tôi mãi mãi để hiển thị
tất cả tình yêu tôi có ở đây cho bạn.
Và nếu bạn cho tôi lý do của tôi cho cuộc sống
yêu em, anh yêu em, tôi làm.

Với chiếc nhẫn này, tôi bị ràng buộc.
Và tôi sẽ hứa rằng tôi sẽ không bao giờ cho phép bạn xuống.
Cho gia đình và bạn bè và Chúa ở trên,
Tôi sẽ thề là tôi sẽ đúng với bạn,
cung cấp cho bạn tình yêu của tôi.


(Chorus)
Sẽ không cho tôi mãi mãi để hiển thị
tất cả tình yêu tôi có ở đây cho bạn.
Và nếu bạn cho tôi lý do của tôi cho cuộc sống
yêu em, anh yêu em, tôi làm.

Oh baby, anh yêu em, mãi mãi và bao giờ tôi làm.

Sẽ không cho tôi mãi mãi để hiển thị
tất cả tình yêu tôi có ở đây cho bạn.
Và nếu bạn cho tôi lý do của tôi cho cuộc sống
Yêu em, anh yêu em, tôi làm.

Yêu em, anh yêu em, tôi làm.

Yêu em, anh yêu em, tôi làm.
Học tiếng Anh qua lời bài hát Give me forever (I do) trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Give me forever (I do) có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Give me forever (I do), cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Give me forever (I do) bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Give me forever (I do), hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...