Lời dịch bài hát From Yesterday
Ca sĩ:


He's a stranger to some
And a vision to none
He can never get enough,
Get enough of the world

For a fortune he'd quit
But it's hard to admit
How it ends and begins
On his face is a map of the world
(A map of the world)
On his face is a map of the world
(A map of the world)

From yesterday, it's coming!
From yesterday, the fear!
From yesterday, it calls him
But he doesn't want to read the message here

On a mountain he sits, not of gold but of shit
through the blood he can learn, see the lives that it took
From council of one
He'll decide when he's done with the innocent
On his face is a map of the world
(A map of the world)
On his face is a map of the world
(A map of the world)

From yesterday, it's coming!
From yesterday, the fear!
From yesterday, it calls him
But he doesn't want to read the message here
But he doesn't want to read the message here
But he doesn't want to read the message here

On his face is a map of the world

From yesterday, it's coming!
From yesterday, the fear!
From yesterday, it calls him
But he doesn't want to read the message here
From yesterday,
From yesterday,
From yesterday, the fear
From yesterday,
From yesterday
But he doesn't want to read the message here
But he doesn't want to read the message here
But he doesn't want to read the message here
Anh ta là một kẻ lạ mặt với một số
Và là một ảo ảnh cho không si cả
Anh ta không bao giờ có đủ,
Có đủ cả thế giới

Vì cơ đồ anh ta sẽ bỏ đi
Song thật khó để chấp nhận
Nó kết thúc và bắt đầu
Trên khuôn mặt anh ta là bản đồ thế giới
(Bản đồ thế giới)
Trên khuôn mặt anh ta là bản đồ thế giới
(Bản đồ thế giới)

Từ ngày hôm qua, nó đang tới!
Từ ngày hôm qua, nỗi sợ hãi!
Từ ngày hôm qua, nó đang gọi anh ta
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây

Anh ta ngồi trên một ngọn núi, không phải núi vàng mà là núi phân
Qua máu anh ta có thể học được, xem những sự sống mà nó lấy đi
Từ hội đồng chỉ có một người
Anh ta quyết định khi anh ta làm xong mà vô tội
Trên khuôn mặt anh ta là bản đồ thế giới
(Bản đồ thế giới)
Trên khuôn mặt anh ta là bản đồ thế giới
(Bản đồ thế giới)

Từ ngày hôm qua, nó đang tới!
Từ ngày hôm qua, nỗi sợ hãi!
Từ ngày hôm qua, nó đang gọi anh ta
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây

Trên khuôn mặt anh ta là bản đồ thế giới

Từ ngày hôm qua, nó đang tới!
Từ ngày hôm qua, nỗi sợ hãi!
Từ ngày hôm qua, nó đang gọi anh ta
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây
Từ ngày hôm qua,
Từ ngày hôm qua,
Từ ngày hôm qua, nỗi sợ hãi
Từ ngày hôm qua,
Từ ngày hôm qua,
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây
Nhưng anh ta không muốn đọc thông điệp đó tại đây
Học tiếng Anh qua lời bài hát From Yesterday trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc From Yesterday có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát From Yesterday, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát From Yesterday bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát From Yesterday, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...