Lời dịch bài hát Floor After Floor
Ca sĩ:


Stacking steel, laying bricks,
Pounding nails, and moving up quick.
2 by 4's and RSJs,
Concrete blocks and bales of hay.

Keep on building
Up to the sky
Keep on building
Birds flying by

Floor after floor after ceiling,
Carry the load
All of our permits in order
It's all up to code

Floor after floor
Now we know what's in store
Another floor, then a floor, then a floor!
Floor after floor
Now we know what's in store
Another floor, then a floor, then a floor!
*** Repeat to the end
Xếp chồng thép, đặt hàng gạch,
Đóng đinh, thật nhanh tay.
Tỉ lệ 2 : 4 và những thanh rầm
Các khối bê tông và kiện hàng.

Tiếp tục xây dựng
Cao vút trời
Tiếp tục xây dựng
Mà chim có thể bay qua

Tầng nọ đến tầng kia sau khi làm trần,
Chất hàng
Giấy phép của chúng ta đã xong
Chỉ còn phụ thuộc vào luật lệ

Tầng nọ đến tầng kia
Bây giờ chúng ta biết những gì trong kho
Một tầng, một tầng, rồi lại một tầng!
Tầng nọ đến tầng kia
Bây giờ chúng ta biết những gì trong kho
Một tầng, một tầng, rồi lại một tầng!
*** Lặp tới hết
Học tiếng Anh qua lời bài hát Floor After Floor trên Mylyric.net là cách học tiếng Anh hiệu quả nhất. Vì chúng tôi sẽ giúp bạn vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Floor After Floor có lời dịch. Nhờ đó bạn có thể nhớ lâu ý nghĩa của bài hát Floor After Floor, cũng như nhớ lâu các từ mới để giúp học tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể tải bài hát về nghe offline, khi không có mạng, hoặc xem video Vietsub (video phụ đề tiếng Việt) của bài hát Floor After Floor bằng cách click nút "XEM VIDEO" ở trên.

Bạn nên xem hướng dẫn nghe chậm lời bài hát gốc để giúp phát âm chuẩn lời bài hát Tiếng Anh tại đây.
TẢI LỜI DỊCH TẢI NHẠC MP3
Loading...
Bạn đang nghe Lời dịch bài hát Floor After Floor, hãy để lại vài dòng cảm nhận của bạn về những bản lời dịch hay này bạn nhé
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...